Menu rozwijane

01 czerwca 2014

Polityka rodzinna to jeden z priorytetów startegicznych prezydentury Bronisława Komorowskiego. Prezydent RP uważa odnowę demograficzną za jedno z kluczowych zadań dla budowy konkurencyjnej Polski. Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry Klimat dla Rodziny“ ogłoszony w maju 2013 r. to 44 rekomendacje konkretnych, wspólnych działań i rozwiązań, które mogą być odpowiedzią na niską dzietność w Polsce.

Celem programu, do którego realizacji Prezydent RP zaprosił rząd, samorządy, pracodawców, organizacje pozarządowe, kościoły oraz media, jest usuwanie barier, które nie pozwalają młodym Polakom realizować marzeń o rodzicielstwie. więcej

Prezydent zabiega m.in. o wprowadzenie rodzinnego rozliczania podatku dochodowego - jednej z kluczowych rekomendacji programu, która dotyczy wsparcia finansowego dużych rodzin. więcej

Aby inspirować samorządy miasta, gminy, powiaty i województwa do tworzenia lokalnych rozwiązań wspierających rodziny w ich codziennym funkcjonowaniu, Para Prezydencka zaprosiła je do udziału w konkursie dla samorządów na najlepsze lokalne praktyki. W obu edycjach konkursu wzięło udział ponad 300 samorządów. Nagrodzone inicjatywy to przykłady rozwiązań wspierających kompetencje rodziców w wychowaniu dzieci, rodziny wielodzietne, organizujących czas wolny dzieci i młodzieży, budujących solidarność międzypokoleniową oraz system opieki i edukacji małych dzieci. Dzięki konkursowi najlepsze rozwiązania stają się dobrym przykładem dla samorządów w całej Polsce. więcej

Prezydent RP jest osobiście zaangażowany w promowanie Kart Dużych Rodzin, które oferują zniżki i zwolnienia z opłat w dostępie do różnych usług, m.in. edukacji, kultury, czy sportu. Rok temu, podczas ogłoszenia Programu Polityki Rodzinnej „Dobry Klimat dla Rodziny”, w Polsce było 60 kart, dziś jest ich ponad 200. więcej

Prezydent zabiegał również o wprowadzenie przez rząd Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która wzmocni i uzupełni oferty lokalne i obejmie rodziny wielodzietne w całej Polsce. W przeddzień uchwalenia Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny Prezydent RP spotkał się z przedstawicielami ogólnopolskich reprezentacji pracodawców i przedsiębiorstw i zaapelował o włączanie się biznesu w program kart. więcej

Ponadto w rozmowach z pracodawcami Prezydent RP zabiega o to, aby tworzenie warunków pracy sprzyjających łączeniu życia zawodowego i rodzinnego było jednym z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu. więcej

Para Prezydencka zachęca do działań na rzecz rodzin w przestrzeni publicznej. W tym roku szczególną okazją była 20. rocznica ustanowienia Międzynarodowego Dnia Rodzin przez ONZ. Już ponad 250 samorządow, pracodawców, organizacji pozarządowych i instytucji odpowiedziało na apel Pary Prezydenckiej o świętowanie Dnia Rodzin. To spotkania o różnym charakterze, które towarzyszą Dniu Rodzin, Dniu Matki, Dniu Dziecka i Dniu Ojca – konferencje, kampanie społeczne, warsztaty, rodzinne pikniki, które sprzyjają rodzinnemu spędzaniu czasu wolnego. Wspólne obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin w Polsce odbywają się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. więcej

Już trzeci raz z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia rodzinom wielodzietnym i zastępczym w uznaniu wyjątkowych osiągnięć wychowawczych, zaangażowania społecznego i rozwoju talentów dzieci, a także osobom, które działają na rzecz dużych rodzin i poprawy ich wizerunku. więcej