Menu rozwijane

20 lutego 2014
Seminarium „Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji rodzinnej polityki mieszkaniowej”
Seminarium „Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji rodzinnej polityki mieszkaniowej”
Seminarium „Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji rodzinnej polityki mieszkaniowej”
Seminarium „Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji rodzinnej polityki mieszkaniowej”
Seminarium „Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji rodzinnej polityki mieszkaniowej”
Seminarium „Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji rodzinnej polityki mieszkaniowej”
Seminarium „Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji rodzinnej polityki mieszkaniowej”
Seminarium „Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji rodzinnej polityki mieszkaniowej”
Seminarium „Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji rodzinnej polityki mieszkaniowej”
Seminarium „Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji rodzinnej polityki mieszkaniowej”
o945028092.jpg
o33557366.jpg
o310184656.jpg
o485453121.jpg
o1783687908.jpg
o2113040938.jpg
o1250490609.jpg
o1568478879.jpg
o1888790090.jpg
o1040007254.jpg

W czwartek, 20 lutego w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium na temat partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu realizacji rodzinnej polityki mieszkaniowej.

W seminarium uczestniczyli miedzy innymi: Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski oraz Zastępca Prezesa NIK Marian Cichosz, a także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wojciech Kowalczyk, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem biurokracji Adam Szejnfeld, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Prezes Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dr Irena Herbst, oraz reprezentanci władz samorządowych, ośrodków naukowo-badawczych i prawnicy.

Seminarium prowadziła minister w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka, która otwierając dyskusję podkreśliła wagę samodzielności mieszkaniowej młodych osób w podejmowaniu decyzji o posiadaniu potomstwa. Wskazała również na potrzebę budowy mieszkań na wynajem o umiarowym czynszu dostępnych dla średniozamożnych Polaków, którzy nie mają zdolności kredytowej, by zakupić mieszkanie na własność. Jest to jedna z rekomendacji programu polityki rodzinnej Prezydenta Bronisława Komorowskiego „Dobry Klimat dla Rodziny”. Rozwiązania dostępne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego są jedną z możliwych ścieżek dla samorządów w kierunku rozwoju budownictwa społecznego.

Prezes Naczelnej Izby Kontroli stwierdził, że NIK pozytywnie oceniła inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego podlegające kontroli Izby, i że odpowiednio przygotowane inwestycje w tej formule są dobrą drogą dla realizacji zadań publicznych. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wskazywali na potrzebę podjęcia działań prowadzących do rozwoju rynku mieszkań na wynajem. W trakcie dyskusji wskazywano na bariery w korzystaniu z partnerstwa publiczno-prywatnego. Należą do nich przede wszystkim niejasne regulacje prawne, niska świadomość i mała wiedza, a także obawa władz lokalnych przed wykorzystywaniem tego typu rozwiązań. Uczestnicy seminarium podkreślali konieczność wprowadzenia zmian w przepisach prawa regulujących sferę finansów publicznych oraz potrzebę organizowania seminariów i szkoleń dla władz samorządowych, pracowników instytucji kontrolnych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Przedstawiciele samorządów oraz administracji publicznej: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju poparli przedstawioną przez dr Irenę Herbst koncepcję zmiany legislacyjnej, prowadzącej do zaliczania wypłat wynagrodzenia dla partnera prywatnego w ramach formuły PPP do wydatków majątkowych lub bieżących.

Seminarium zakończyła minister Irena Wóycicka, która jeszcze raz podkreśliła, że partnerstwo publiczno-prywatne może być ważnym instrumentem w realizacji zadań samorządów w zakresie budownictwa mieszkaniowego i polityki rodzinnej. Należy zadbać o lepsze rozwiązania prawne i podniesienie świadomości i wiedzy instytucji odpowiedzialnych za realizację i kontrolę przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.