Komitet honorowy Dożynek Prezydenckich Spała 2014

 • Dariusz Młotkiewicz - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Sekretarz Stanu
 • Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Zenon Chojnacki - Wójt Gminy Inowłódz
 • Roman Jagieliński - Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Agro Biznes Klub
 • Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
  Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP w pierwszym półroczu 2014 roku
 • Piotr Kagankiewicz - Starosta Tomaszowski
 • Marek Mazur - Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego,
  Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP w drugim półroczu 2014 roku
 • Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych