Konkurs wieńcowy

Jak co roku w przeddzień Prezydenckich Dożynek Prezydenckich 20 września 2014 roku odbył się Konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w którym brały udział grupy reprezentujące wszystkie województwa.

Pierwsze miejsce zajął wieniec województwa świętokrzyskiego, przygotowany przez gminę Miedziana Góra; drugie miejsce wieniec województwa wielkopolskiego przygotowany przez gminę Sośnie miejscowość Kocina; trzecie miejsce wieniec województwa lubelskiego przygotowany przez gminę Stężyca.

Gościem honorowym Konkursu była Małżonka Prezydenta Anna Komorowska, a pracom komisji konkursowej, podobnie jak w latach ubiegłych, przewodniczył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz.

Zwycięski wieniec wręczony został Prezydentowi podczas Ceremoniału Dożynkowego w niedzielę i prezentowany jest w Sieni Wielkiej Pałacu Prezydenckiego

Celem konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest kultywowanie i popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej, prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy, promocja dorobku kulturowego polskiej wsi, rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową oraz pozyskiwanie przez organizatora Konkursu prac o wysokich walorach artystycznych i etnograficznych.

Zgodnie z regulaminem, Komisja Konkursowa oceniając wieńce brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania, różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp., walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły, ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych oraz sposób prezentacji wieńca, w tym stroje grupy wieńcowej i ośpiewanie.