Gospodarka konkurencyjnej Polski

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i we współpracy z organizacjami gospodarczymi, w Pałacu Prezydenckim w środę 3 listopada 2010 r. odbyło się spotkanie "Gospodarka konkurencyjnej Polski", które zainicjowało kolejne forum debaty publicznej.

Gospodarka jest źródłem dobrobytu narodów. Stabilność rozwoju gospodarczego w wymiarze makroekonomicznym oraz poprawa dynamiki rozwoju, innowacyjności i konkurencyjności zwłaszcza w nowych branżach – gospodarki opartej o wiedzę oraz innowacyjność jest warunkiem dla konkurencyjności państwa.

W ramach zespołu Gospodarka Konkurencyjnej Polski eksperci, przedstawiciele środowisk gospodarczych mają za zadanie wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych oraz rekomendacji politycznych służących realizacji podstawowych wyzwań polskiej gospodarki. Do udziału w dyskusji zapraszani są również przedstawicieli rządu i parlamentu, reprezentanci samorządu terytorialnego i firm doradczych.

Doradcami Prezydenta RP koordynującymi pracę zespołu „Gospodarka konkurencyjnej Polski” są: prof. Maciej Żylicz i dr Jerzy Pruski

Zespół FDP „Gospodarka konkurencyjnej Polski” oczekuje na uwagi dotyczące rozwiązań systemowych w kwestiach istotnych dla gospodarki, które będą traktowane jako głos w debacie niewymagający bezpośredniej odpowiedzi i prosi o przesyłanie ich na adres: [email protected]