W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbył się panel ekspercki „Jak skutecznie walczyć z oszustwami w VAT?" w ramach Forum Debaty Publicznej.
Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że ambitnym zadaniem dla Polski jest to, aby iść nie tylko w kierunku utrzymania tempa wzrostu gospodarki i rozwoju kraju, ale również to, aby następne dekady uczynić dekadami dalszego wzrostu.
Seminarium eksperckie „Efektywność energetyczna w budownictwie jako narzędzie do walki z wykluczeniem energetycznym”, którego gospodarzem i moderatorem był Olgierd Dziekoński, odbyło się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim.
Rozwiązania prawne mające na celu rozwój nowych wehikułów wspólnego inwestowania dla funduszy VC i implementacja unijnej dyrektywy AIFM tworzą podstawy do efektywnego zagospodarowania ok. 2 mld zł. z UE i potencjalnego powstania ok. 100 tys. miejsc pracy.
W Pałacu Prezydenckim zorganizowano w czwartek seminarium eksperckiept. Przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa. Było to trzecie spotkanie dot. systemu podatkowego. Gospodarzem seminarium był Sekretarz Stanu KPRP Olgierd Dziekoński.
Nowoczesna administracja podatkowa dla polskiej gospodarki - to temat seminarium zorganizowanego w Pałacu Prezydenckim. Minister Olgierd Dziekoński wskazywał, że należy obniżać koszt funkcjonowania administracji i zwiększać jej jej efektywność.
W Pałacu Prezydenckim odbyło się we wtorek seminarium eksperckie pt. „Otwartość, mobilność i umiędzynarodowienie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego w Polsce” z udziałem ministra Olgierda Dziekońskiego i doradcy prezydenta Macieja Żylicza.
02.12.2013
W poniedziałek 2 grudnia w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium eksperckie pt. System obciążeń podatkowych wobec MŚP (rodzaj, liczba i skala obciążeń).
W piątek odbyło się spotkanie eksperckie: „Wpływ światowych trendów na polski sektor energii”. Celem spotkania było wskazanie najważniejszych czynników sektora energii w perspektywie 2035 r., które mogą oddziaływać na politykę energetyczną kraju.
Rodzina i przedsiębiorczość to strategicznie ważne zagadnienia mojej prezydentury - mówił Bronisław Komorowski podkreślając znaczenie firm rodzinnych dla gospodarki. Wskazał na potrzebę dalszych działań ułatwiających funkcjonowanie małych i średnich firm.
„Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych” - to temat spotkania w ramach Forum Debaty Publicznej, które odbędzie się w środę w Pałacu Prezydenckim. Dyskusję zapowiada minister Olgierd Dziekoński.
W Pałacu Prezydenckim odbyło się w środę seminarium eksperckie „Polityka energetyczna wobec krajowego rynku energii”. Gospodarzami spotkania byli Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP oraz Zbigniew Włosowicz, Zastępca Szefa BBN.
Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała we wtorek seminarium eksperckie „Kodeks pracy a tworzenie miejsc pracy w sektorze mikro, małych i średnich firm”. Gospodarzem spotkania był Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński.
W Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium ekonomiczne nt. tworzenia polityki energetycznej dla konkurencyjnej gospodarki (Energy policymaking and economic competitiveness) z udziałem prof. Klausa Töpfera. Gospodarzem spotkania był minister Dziekoński.
Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała w poniedziałek spotkanie dotyczące finansowania innowacji przez krajowy rynek venture capital. Minister Dziekoński podkreślił, że bez rynku venture capital gospodarkę trudno będzie przestawić na tory innowacji.