Menu rozwijane

24 stycznia 2013

Debata „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski”

Debata „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski”

Debata „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski”

Debata „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski”

Debata „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski”

Debata „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski”

Debata „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski”

Debata „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski”

Debata „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski”

Debata „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski”

Debata „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski”

Debata „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski”

Debata „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski”

o730352381.jpg
o1207966483.jpg
o672567344.jpg
o1144539188.jpg
o115988950.jpg
o1857538479.jpg
o2051833353.jpg
o1803330480.jpg
o1276628441.jpg
o798468003.jpg
o619032893.jpg
o493316714.jpg
o20480269.jpg

„Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski” - to temat dyskusji, która w czwartek odbyła się w ramach Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim.

W spotkaniu, które było elementem trwającej dyskusji o potrzebie spełnienia przez Polskę kryteriów przystąpienia do strefy euro, wzięli udział ministrowie finansów i gospodarki z wielu rządów – od L. Millera i M. Belki po gabinety J. Olszewskiego i J. Kaczyńskiego.

- Dzisiejsza dyskusja jest ważna dla wypracowania strategii wchodzenia do strefy euro, a sam proces przygotowywania Polski do wypełnienia kryteriów koniecznych do przyjęcia wspólnej waluty jest korzystny dla gospodarki – mówił prezydent Bronisław Komorowski.

Jak podkreślił, konieczne jest wyraźne oddzielenie decyzji o przyjęciu euro od dążenia do spełnienia kryteriów koniecznych do starania się o członkostwo w strefie euro.

Przypomniał, że aby móc wejść do strefy euro, należy przejść przez proces spełnienia kryteriów z Maastricht. – To jest zadanie konkretne, czasem niewygodne, ale niezbędne – zaznaczył prezydent.

- Dziś konkurencyjność polskiej gospodarki jest faktem. Problem leży w tym, aby ją podtrzymać i wzmocnić – powiedział Bronisław Komorowski.

Oprócz wypełnienia kryteriów z Maastricht dla skutecznego funkcjonowania we wspólnym obszarze walutowym konieczne są zdaniem prezydenta dodatkowe reformy, zwiększające konkurencyjność. W tym kontekście Bronisław Komorowski zaproponował, by zastosować formułę „4 plus 1” i do czterech kryteriów z Maastricht dodać jeszcze jedno, dodatkowe – poziom bezrobocia.

Z tematem strategii przygotowywania kraju do wejścia i funkcjonowania w strefie euro prezydent zamierza zwrócić się do Rady Ministrów.

Otwierając debatę doradca prezydenta Jerzy Pruski podkreślił, że analizy wskazują na wyczerpywanie się dotychczasowych źródeł wzrostu gospodarczego w naszym kraju. Przypomniał, że Bronisław Komorowski zwracał uwagę na konieczność zwiększania konkurencyjności Polski już kilkukrotnie – np. w swoim ubiegłorocznym przemówieniu podczas Forum w Krynicy, gdzie apelował m.in. o zwiększenie bezpieczeństwa finansów publicznych, umacnianie bezpieczeństwa systemu finansowego, reformy rynku pracy oraz polityki rodzinnej, utrzymanie chłonnego rynku wewnętrznego, czy otwarcie się na nowe centra wzrostu gospodarczego.

Prof. J. Hausner przedstawiając główne tezy opracowywanego na prośbę prezydenta raportu „Konkurencyjność polskiej gospodarki” mówił m.in. o wyczerpywaniu się obecnych podstaw naszej konkurencyjności – np. obniżającej się jakość kapitału ludzkiego i problemu jakim jest niedostateczna jakość szkolnictwa wyższego.

W charakterze panelistów w dyskusji prowadzonej przez Jacka Żakowskiego wzięli udział ministrowie finansów i gospodarki z wielu rządów: Henryka Bochniarz (rząd J. K. Bieleckiego, Mirosław Gronicki (rząd M. Belki), Jerzy Hausner (rząd L. Millera oraz rząd M. Belki), Stanisław Kluza (rząd J. Kaczyńskiego), Andrzej Olechowski (rząd J. Olszewskiego), Jerzy Osiatyński (rząd H. Suchockiej), Jacek Piechota (rząd L. Millera oraz rząd M. Belki) oraz Janusz Steinhoff (rząd J. Buzka).