Menu rozwijane

12 grudnia 2012

Forum Debaty Publicznej pt. "Nowe źródła energii – jaka energia dla Polski?".

Forum Debaty Publicznej pt. "Nowe źródła energii – jaka energia dla Polski?".

Forum Debaty Publicznej pt. "Nowe źródła energii – jaka energia dla Polski?".

Forum Debaty Publicznej pt. "Nowe źródła energii – jaka energia dla Polski?".

Forum Debaty Publicznej pt. "Nowe źródła energii – jaka energia dla Polski?".

Forum Debaty Publicznej pt. "Nowe źródła energii – jaka energia dla Polski?".

Forum Debaty Publicznej pt. "Nowe źródła energii – jaka energia dla Polski?".

Forum Debaty Publicznej pt. "Nowe źródła energii – jaka energia dla Polski?".

Forum Debaty Publicznej pt. "Nowe źródła energii – jaka energia dla Polski?".

o2051612727.jpg
o673153344.jpg
o337505372.jpg
o2092885192.jpg
o1876942388.jpg
o297899611.jpg
o1595200873.jpg
o1871165804.jpg
o1194016133.jpg

Polacy są otwarci na szukanie nowych rozwiązań, nowych szans i na odważne decyzje w kwestiach energetyki – ocenił prezydent Bronisław Komorowski w czasie środowego Forum Debaty Publicznej pt. "Nowe źródła energii – jaka energia dla Polski?".

Prezydent wskazywał, że warto taką postawę pogłębiać i wykorzystać do dobrej debaty specjalistów w kwestiach energetyki . - Gdzie indziej jest o wiele większe skrępowanie decydentów politycznych niż w Polsce, a w Polsce widać dużo dalej idące zainteresowanie i przyzwolenie społeczne – zaznaczył.  W tym kontekście wspomniał , że ponad 70 % Polaków opowiada się za wydobywaniem gazu łupkowego.

Bronisław Komorowski uważa też, że mało uwagi poświęcane jest takim kwestiom, jak energia pochodząca z promieni społecznych czy geotermia. Bronisław Komorowski wspominał też o energii wiatrowej i farmach wiatrowych. Dodał, że liczy na dyskusję o możliwości wprowadzenia moratorium na budowę nowych farm wiatrowych w Polsce do czasu powstania nowej ustawy, regulującej kwestie zezwoleń na nie.

Jak mówił, z tego co wie w jednym z przygotowywanych przez rząd projektów jest pomysł przeniesienia wydawania zgód na budowę farm wiatrowych na poziom regionalny, wojewódzki. Zaznaczył też, że liczy na dyskusję o tym, czy to nie jest ostatni moment, by doprowadzić „przynajmniej do moratorium, czy możliwości likwidowania decyzji podejmowanych teraz na najniższym szczeblu, do czasu uregulowania tego w nowej ustawie”.

W Pałacu Prezydenckim odbyła się dyskusja dotycząca perspektyw rozwoju konkurencyjnej gospodarki Polski przy wykorzystaniu odnawialnych i rozproszonych źródeł energii, gazu oraz nowych technologii . Celem debaty było określenie kierunków zmian w krajowej polityce energetycznej w kontekście zasobów krajowych, unijnych i krajowych regulacji, bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki – w tym konkurencyjnego rozwoju gospodarczego w oparciu o nowe źródła energii.  (PAP, inf. własna)

W debacie uczestniczyli:

Prezydent RP Bronisław Komorowski

Marcin Korolec, Minister Środowiska

Sekretarz Stanu Olgierd Dziekoński

Szef BBN Stanisław Koziej

Podsekretarz Stanu Jaromir Sokołowski

Marek Woszczyk, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki

Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski

Zbigniew Michniowski, Sekretarz, Energy Cities

Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu OZE, Ministerstwo Gospodarki

Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny, Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Jan Popczyk, Profesor, Politechnika Śląska

Michał Kurtyka, Prezes Zarządu, BPI Group

Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady, Krajowa Izba Gospodarcza

Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, PSE-Operator

Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu, ENERGA

Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu, PGE

Sebastian Paszek, Prezes Zarządu, WATT

Witold Weil, Country Manager, San Leon Energy Poland

Marcin Zięba, Dyrektor Generalny, OPPPW

Robert Zajdler, Partner, Zajdler Energy Lawyers

Sławomir Śliwiński, Wiceprezes Zarządu, Gaz-System

Radosław Dudziński, Wiceprezes Zarządu, PGNiG.