Menu rozwijane

29 października 2013

Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała we wtorek 29 października br. seminarium eksperckie „Kodeks pracy a tworzenie miejsc pracy w sektorze mikro, małych i średnich firm”. Gospodarzem spotkania był Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński. Minister Dziekoński podkreślił, że przedsiębiorcy muszą mieć możliwość nie tylko podejmowania ryzyka w postaci inwestycji w kapitał trwały i nowe projekty, ale również większego ryzyka w zatrudnianiu nowych pracowników i inwestowaniu w ich rozwój. Do tego celu potrzebna wydaje się m.in. zmiana przepisów kodeksu pracy, służąca poprawie licznych regulacji i tworząca instytucje ułatwiające firmom budowę większych i bardziej wydajnych struktur, zdolnych do konkurowania w dzisiejszej globalnej gospodarce. Może Cię zainteresować Seminarium „Kodeks pracy a tworzenie miejsc pracy"