Menu rozwijane

17 grudnia 2013

W Pałacu Prezydenckim odbyło się we wtorek 17 grudnia br. seminarium eksperckie pt. „Otwartość, mobilność i umiędzynarodowienie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego w Polsce”. Moderatorem spotkania był Doradca Prezydenta RP prof. Maciej Żylicz, a gospodarzem – Sekretarz Stanu KPRP Olgierd Dziekoński. Celem dyskusji była identyfikacja barier rozwoju szkolnictwa wyższego pod kątem otwartości uczelni na gospodarkę i współpracę, mobilności i jakości kadr, oraz umiędzynarodowienia i jakości edukacji wyższej i nauki jako potencjalnych pro-eksportowych sektorów polskiej gospodarki. Może Cię zainteresować Seminarium dot. otwartości i mobilności w szkolnictwie wyższym