Menu rozwijane

12 maja 2014

W czwartek 8 maja 2014 roku w Pałacu Prezydenckim zorganizowano seminarium eksperckie pt. "Rozwój rynku venture capital: nadzór nad wehikułami wspólnego inwestowania w Luksemburgu". Rozwiązania prawne mające na celu rozwój nowych wehikułów wspólnego inwestowania dla funduszy VC oraz implementacja unijnej dyrektywy AIFM tworzą podstawy do efektywnego zagospodarowania ok. 2 mld złotych z UE (PO IR) i potencjalnego powstania ok. 100 tys. miejsc pracy. Może Cię zainteresować Fundusze VC szansą dla Innowacyjnej Polski