Menu rozwijane

15 listopada 2013

W piątek 15 listopada br. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie eksperckie „Wpływ światowych trendów na polski sektor energii”. Celem spotkania było wskazanie najważniejszych czynników sektora energii w perspektywie 2035 r., które mogą oddziaływać na politykę energetyczną kraju. Gospodarzem spotkania był Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu Kancelarii RP. Może Cię zainteresować Spotkanie nt. wpływu światowych trendów na polski sektor energii