Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju

Szanowni Państwo,

Polska wieś się zmienia. Zmiany są wielorakie i wywołane przez różne, zachodzące na siebie przyczyny. Na transformację systemową od gospodarki planowanej centralnie do wolnorynkowej nałożyło się członkostwo w Unii Europejskiej. Procesy te zostały dodatkowo skomplikowane przez kontekst przyspieszającej globalizacji. Ponadto pojawiają się nowe trendy na światowych rynkach produktów rolnych, które zapewne będą wymagały mądrych reakcji politycznych.

Jeszcze w kampanii wyborczej, wówczas kandydat na prezydenta pan Bronisław Komorowski zadeklarował utworzenie forum środowisk wiejskich przy prezydencie, którego celem miało być szerokie spojrzenie na problemy wsi i zapoczątkowanie poważnej dyskusji o sprawach ważnych dla jej mieszkańców. Otwarcie tematu Forum Debaty Publicznej (FDP) Obszary wiejskie szansą rozwoju jest spełnianiem tej obietnicy. Kwestie dotyczące wsi wymagają poważnego zastanowienia, dyskusji i zharmonizowanych działań wielu instytucji i organizacji. Wierzymy, że Forum może być ważnym miejscem takiej debaty oraz rodzenia się nowych i potrzebnych inicjatyw. Prezydent otwiera przestrzeń, którą treścią wypełnią wszyscy mający coś do powiedzenia w tej sprawie.

Oprócz serii debat poświęconych sprawom wsi, na które możemy zaprosić ograniczoną ilość uczestników, zachęcamy do śledzenia stron internetowych gdzie na żywo transmitowane są debaty oraz i gdzie można obejrzeć i wysłuchać ich zapisu cyfrowego. Prosimy również pisać do nas w sprawach uznanych przez Państwa za istotne - w miarę możliwości będziemy starali się uwzględniać proponowane kwestie i problemy w kolejnych debatach.

Nazwaliśmy ten zakres FDP Obszary wiejskie szansą rozwoju ponieważ uważamy, że od skuteczności poradzenia sobie ze sprawami wsi, jak i umiejętności wyzwolenia tkwiącego tam potencjału, zależy sukces modernizacyjny Polski jako całości. Największą wartością wsi i małych miast są ludzie, przede wszystkim młodzież wiejska, dlatego właśnie pierwsza debata tematyczna poświęcona będzie młodzieży i poszukiwanie sposobów na poprawę jej szans życiowych.

Polskie rolnictwo dobrze wykorzystuje możliwości rozwoju wynikające z dostępu do wspólnotowego rynku i stosowania instrumentów wspólnej polityki rolnej. Mamy imponujący eksport i sporą nadwyżkę eksportową, poprawia się struktura agrarna, powoli ale systematycznie ubywa najmniejszych a przybywa gospodarstw silnych ekonomicznie. Nie powinno to jednak uśpić naszej czujności, musimy nieustannie dbać o utrzymanie i poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. Oznacza to między innymi wykorzystywanie atutu wysokiej jakości wytwarzanej żywności, musimy o tę jakość dbać i ją promować. Rolnictwo jest i pozostanie podstawą gospodarki wiejskiej. Dobre rolnictwo potrzebuje właściwego otoczenia gospodarczego i społecznego, potrzebuje żywotnych wsi i małych miast.

O pozarolniczy rozwój wsi musimy dbać szczególnie, bo tylko tak, przy wzroście wydajności pracy w samym rolnictwie możemy stworzyć warunki życia i pracy wszystkim tym, którzy z rolnictwa chcą odejść ale nadal chcieliby pracować i mieszkać na wsi, czy dojeżdżać do pracy w lokalnym centrum - nie wyjeżdżając do dużego miasta, czy zagranicę. Takim osobom, szczególnie dotychczasowym rolnikom, mogą pomóc programy reorientacji zawodowej. Pierwsze doświadczenia pokazują, że warto takie działania kontynuować, doskonalić i rozszerzać na cały kraj.

Umiejętnie wykorzystamy szansę rozwoju, jaką daje potencjał obszarów wiejskich, jeśli właściwie odczytamy kierunki trendów rozwojowych. Jeśli to się będzie chociaż częściowo udawało, skuteczniej sprostamy wyzwaniom przyszłości. Mając na uwadze sprzeczności wielu interesów, których kolizje są nieuniknione, musimy nieustannie wypracowywać mechanizmy rozwiązywania konfliktów i godzenia interesów dla dobra Polski jako całości.

Wierzymy, że zapoczątkowane Forum Debaty Publicznej Obszary wiejskie szansą rozwoju będzie dobrze służyło zasygnalizowanym celom. Modernizując polską wieś, z poszanowaniem dla tradycji, mamy pełniejszą szansę na modernizację Polski. Możliwa jest ona tylko przy przekonaniu i zaangażowaniu naszych obywateli. Dlatego Forum jest do Państwa dyspozycji.

Andrzej Hałasiewicz