Menu rozwijane

25 sierpnia 2014
Minister Olgierd Dziekoński
Minister Olgierd Dziekoński
o41140244.jpg
o1024427899.jpg

„Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu” to temat najbliższej konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”, która z udziałem ekspertów odbędzie się we wtorek w Pałacu Prezydenckim.

- Kwestia energetyki wiatrowej, kwestia dewastacji polskiego krajobrazu jest przedmiotem debat publicznych prowadzonych w Polsce w ostatnich miesiącach – mówi Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński, który będzie gospodarzem spotkania. - Dotyczy tego również raport Najwyższej Izby Kontroli, Lokalizacja i Budowa Lądowych Farm Wiatrowych. Informacja o wynikach kontroli, który zostanie zaprezentowany przez Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego – zapowiada minister.

Debata rozpocznie się we wtorek 26 sierpnia 2014 r. o godz. 12.30. Będzie transmitowana online na stronie www.prezydent.pl.