Menu rozwijane

26 czerwca 2013
Forum Debaty Publicznej „Jak utrzymać konkurencyjność polskiej żywności?”
Forum Debaty Publicznej „Jak utrzymać konkurencyjność polskiej żywności?”
Forum Debaty Publicznej „Jak utrzymać konkurencyjność polskiej żywności?”
Forum Debaty Publicznej „Jak utrzymać konkurencyjność polskiej żywności?”
Forum Debaty Publicznej „Jak utrzymać konkurencyjność polskiej żywności?”
Forum Debaty Publicznej „Jak utrzymać konkurencyjność polskiej żywności?”
o2024089082.jpg
o695869021.jpg
o898394768.jpg
o1454915566.jpg
o1680942385.jpg
o2003772597.jpg

W Pałacu Prezydenckim dyskutowano w środę w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju” na temat czynników wpływających na konkurencyjność polskiej żywności.

Gospodarka żywnościowa to sektor, który dobrze się rozwija i umacnia swoją pozycję konkurencyjną na rynku krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym, o czym świadczy chociażby wzrost eksportu w tej branży.

Debatę z udziałem ekspertów otworzył w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Sekretarz Stanu w KPRP Dariusz Młotkiewicz.

Minister podkreślił, że rośnie nadwyżka eksportu nad importem, a rolnictwo i cała gospodarka żywnościowa dobrze wykorzystują członkostwo w Unii Europejskiej.

- W 2012 roku eksport polskiej żywności osiągnął pułap 17,5 miliarda euro, a spodziewamy się, że w tym roku może się zamknąć w kwocie 19 miliardów – powiedział minister.

Minister Młotkiewicz do istotnych dla rozwoju gospodarki żywnościowej w Polsce zaliczył takie zjawiska jak wpisywanie się polskich firm w rynek globalny, tworzenie się grup producenckich, a także rozwój i promocja i absorpcja produktów związanych z rynkiem lokalnym i tradycyjnym.

Gospodarka żywnościowa to sektor czerpiący w dużej mierze z bogactwa tradycji polskiej żywności. Cały sektor jest obecnie innowacyjny i stawiający z sukcesem czoła współczesności – podkreślił minister Młotkiewicz. Jego zdaniem jest to sektor poszukujący nowych odpowiedzi na wyzwania jutra i zasługuje  na większe zainteresowanie i docenienie.

Dyskusja w gronie praktyków z różnych branż, teoretyków i przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem dotyczyła zarówno tych czynników, które wzmacniają, jak i tych, które konkurencyjność osłabiają. Służyła znalezieniu w przyszłości korzystnych rozwiązań instytucjonalnych i prawnych sprzyjających dalszemu rozwojowi tej ważnej branży.