Menu rozwijane

10 marca 2015
Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński (1)
Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński (2)
o1663256945.jpg
o1025211067.jpg

Szanse, możliwości i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, gdzie mieszka ponad 40% mieszkańców Polski i jest wytwarzane 35 % PKB to temat środowej dyskusji w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej, którą zapowiada Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński.

Spotkanie pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” odbędzie się w środę o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim i będzie transmitowane online na stronie www.prezydent.pl.

- Chcemy mówić o tym, w jaki sposób rozwój przedsiębiorczości na wsi może być uzupełniony działalnością pozarolniczą tak, aby wieś stała się źródłem, motorem i szansą rozwoju gospodarczego całej Polski – podkreślił Olgierd Dziekoński.

Debata organizowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcona będzie dyskusji nad możliwościami systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Uczestnicy konferencji będą także wymieniać poglądy na temat atrakcyjności obszarów wiejskich z punktu widzenia inwestorów i barier prowadzenia działalności gospodarczej.

Forum Debaty Publicznej pt. "Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju".

Program:

godz. 11.00 Rozpoczęcie obrad - Minister Dariusz Młotkiewicz, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP oraz Monika Szymańska, Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

godz. 11.05 Wystąpienie Tadeusz Nalewajka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

godz. 11.15 Rola przedsiębiorczości w rozwoju obszarów wiejskich – prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

godz. 11.25 Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wnioski i rekomendacje z konsultacji regionalnych - dr Konrad Czapiewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN oraz dr Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

godz. 11.45 Możliwości finansowania rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich – Tomasz Mironczuk

godz. 11.55 Strefy aktywności gospodarczej na wsi - Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

godz. 12.05 Dyskusja panelistów

godz. 13.20 Dyskusja uczestników

godz. 14.20 Podsumowanie dyskusji – Minister Olgierd Dziekoński

godz. 14.30 Zakończenie spotkania