Menu rozwijane

11 marca 2015
FDP „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
FDP „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
FDP „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
FDP „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
FDP „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
FDP „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
FDP „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
FDP „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
FDP „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
o1180920168.jpg
o1516212133.jpg
o783779165.jpg
o622051362.jpg
o1237554542.jpg
o679662139.jpg
o2020124187.jpg
o1437695228.jpg
o310833110.jpg

Polska wieś jest coraz mniej rolnicza, dlatego też trzeba zastanowić się nad jej rozwojem i tworzeniem nowych miejsc pracy; kluczem do tego są małe przedsiębiorstwa i wzmacnianie rynków lokalnych - wskazali w środę uczestnicy debaty w Pałacu Prezydenckim.

Paneliści Forum Debaty Publicznej podkreślali jednocześnie, że obszary wiejskie są miejscem, gdzie sektor małych i średnich przedsiębiorstw powinien rozwijać się w sposób szczególny.

Na wsi drzemie ogromny, niewykorzystany potencjał i dlatego trzeba pomyśleć, jakie są szanse na jego pobudzenie, stworzenie tam nowych miejsc pracy i nowych rodzajów aktywności - zauważył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz.

Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński wskazał natomiast, że kluczowym partnerem w rozwoju obszarów wiejskich są samorządy, ale potrzebni są nowi aktorzy, tacy jak np. spółdzielnie rolnicze. Konieczna jest także koncentracja działań zarówno w strefach aktywności gospodarczej, w ramach budowy lokalnych rynków oraz specjalizacji, czy wreszcie systemów wsparcia. Aby rozwój był płynny, trzeba zmian legislacyjnych oraz administracyjnych, m.in. umożliwiających bezpośrednią sprzedaż produktów rolnych, czy integrujących kontrole sanitarne.

Zdaniem wiceministra rolnictwa Tadeusza Nalewajka trzeba wykorzystać potencjał produktów rolnych wytwarzanych na miejscu. - To jest ta przewaga. Dziś poza obszarem wiejskim nikt nie posiada produktu na miejscu - powiedział. Jednocześnie zauważył, że mimo, iż wiele gospodarstw rolnych działa jak przedsiębiorstwa produkcyjne, nie uznaje się tego za działalność gospodarczą. Dlatego według niego trzeba rozszerzyć definicję dotyczącą działalności gospodarczej.

Jerzy Wilkin z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wskazał, że polskie społeczeństwo charakteryzuje się dużą przedsiębiorczością. Ta przedsiębiorczość na obszarach wiejskich przejawia się m.in. poprzez działalność rolniczą. Podkreślił jednak, że dziś ponad 60 proc. mieszkańców wsi nie ma nic wspólnego z rolnictwem. (PAP, inf. własna)