Menu rozwijane

26 maja 2013
Forum Debaty Publicznej i konferencja „Wiejska Polska” w Koninie
Forum Debaty Publicznej i konferencja „Wiejska Polska” w Koninie
Forum Debaty Publicznej i konferencja „Wiejska Polska” w Koninie
Forum Debaty Publicznej i konferencja „Wiejska Polska” w Koninie
Forum Debaty Publicznej i konferencja „Wiejska Polska” w Koninie
Forum Debaty Publicznej i konferencja „Wiejska Polska” w Koninie
Forum Debaty Publicznej i konferencja „Wiejska Polska” w Koninie
Forum Debaty Publicznej i konferencja „Wiejska Polska” w Koninie
Forum Debaty Publicznej i konferencja „Wiejska Polska” w Koninie
Forum Debaty Publicznej i konferencja „Wiejska Polska” w Koninie
Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu
Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu
Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu
Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu
Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu
Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu
Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu
Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu
o943503278.jpg
o417816941.jpg
o608910991.jpg
o1163186867.jpg
o4420976.jpg
o1365260292.jpg
o938609534.jpg
o1616114629.jpg
o97348168.jpg
o1693706143.jpg
o2073494638.jpg
o50690782.jpg
o573381699.jpg
o1984817460.jpg
o97492977.jpg
o1164096333.jpg
o139222151.jpg
o1766403401.jpg

W dniach 25-26 maja w Koninie odbyła się konferencja „Wiejska Polska”, organizowana, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

W trakcie konferencji – po raz pierwszy – odbyło się Forum Debaty Publicznej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wzięli udział minister Dariusz Młotkiewicz oraz przedstawiciele rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i zgromadzeni na konferencji przedstawiciele środowisk wiejskich.

Podczas Forum dyskutowano o formach współdziałania i współpracy społeczności lokalnych. Uczestnicy debaty zaprezentowali rozmaite aspekty tej współpracy - rozwój kierowany przez społeczności, zalety funduszu sołeckiego, odnowę wsi jako metodę upodmiotowienia i aktywizacji społeczności lokalnych, doświadczenia aktywizacji społeczności lokalnych na terenach popegeerowskich, a także rolę samorządów, organizacji pozarządowych i lokalnych grup działania we wspieraniu aktywność społeczności lokalnych. Ogromne zainteresowanie uczestników wzbudziła prezentacja profesora Jana Popczyka związana z nowatorskim aspektem współpracy - energią prosumencką.

Uczestnicy Forum wskazywali, że jednym z podstawowych problemów małych społeczności wiejskich i ich sołtysów jest brak osobowości prawnej sołectw, co nie pozwala na realizację wielu drobnych przedsięwzięć tak potrzebnych środowiskom lokalnym.

Minister Dariusz Młotkiewicz, otwierając debatę, przedstawił idee leżące u podstaw organizacji przez prezydenta Bronisława Komorowskiego konsultacji społecznych w formie Forum Debaty Publicznej. Przypomniał słowa prezydenta, że trudno wyobrazić sobie naprawdę nowoczesne państwo bez wsi, która stawia czoła wyzwaniom współczesnego świata, potrafiąc jednak w twórczy sposób korzystać z bogactwa tradycji.

Podsumowując dyskusję minister podziękował uczestnikom - liderom społeczności wiejskich - za gorącą debatę, która pokazała po raz kolejny, że Forum Debaty Publicznej to przestrzeń, którą treścią wypełniają wszyscy zainteresowani rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa i zobowiązał się przekazać Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu wnioski z debaty.

Po zakończeniu konferencji – 26 maja – minister Dariusz Młotkiewicz wziął udział w Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu.