- Gospodarka wodna. Rola samorządu terytorialnego i użytkowników gruntów w przeciwdziałaniu podtopieniom i niedoborom wody – to temat środowego spotkania w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej. Obejrzyj zapowiedź.
W sobotę w Spale pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i we współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych odbyła się konferencja „Stan i perspektywy polskiego rolnictwa” organizowana w ramach FDP "Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju".
W czwartek 25 sierpnia roku w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie poświęcone problemom edukacji wiejskiej, będące kontynuacją debaty zorganizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej.
Mieszkańcy wsi powinni angażować się w różne inicjatywy lokalne, które poprawiają jakość życia na wsi - powiedział szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski otwierając w czwartek dyskusję nt. możliwości rozwoju obszarów wiejskich.
15.06.2011
System edukacyjny powinien być dostosowany do zmian na obszarach wiejskich, gdzie coraz więcej osób będzie pracowało w zawodach okołorolniczych – ocenił prezydent Bronisław Komorowski.
13.06.2011
W środę 15 maja o godzinie 12.30 odbędzie się w Belwederze spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju” pt. „Szanse edukacyjne na obszarach wiejskich” . W posiedzeniu uczestniczyć będzie prezydent.
26.05.2011
W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką edukacji wiejskiej, gmin, centrów doskonalenia nauczycieli, szkół, Związku Nauczycielstwa Polskiego i rektorzy uczelni.
W środę 2 marca prezydent Bronisław Komorowski wziął udział w debacie nt. warunków życia na wsi. Spotkanie zainaugurowało kolejny obszar tematyczny Forum Debaty Publicznej zatytułowany „Obszary wiejskie szansą rozwoju”.
Podczas spotkania omówiono zasady funkcjonowania Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju” oraz propozycje tematów posiedzeń Forum w roku 2011.