Menu rozwijane

26 czerwca 2014
Forum Debaty Publicznej poświęcone przemianom na obszarach wiejskich
Forum Debaty Publicznej poświęcone przemianom na obszarach wiejskich
Forum Debaty Publicznej poświęcone przemianom na obszarach wiejskich
Forum Debaty Publicznej poświęcone przemianom na obszarach wiejskich
Forum Debaty Publicznej poświęcone przemianom na obszarach wiejskich
Forum Debaty Publicznej poświęcone przemianom na obszarach wiejskich
Forum Debaty Publicznej poświęcone przemianom na obszarach wiejskich
Forum Debaty Publicznej poświęcone przemianom na obszarach wiejskich
Forum Debaty Publicznej poświęcone przemianom na obszarach wiejskich
Forum Debaty Publicznej poświęcone przemianom na obszarach wiejskich
Forum Debaty Publicznej poświęcone przemianom na obszarach wiejskich
o1861413221.jpg
o63152052.jpg
o1659081395.jpg
o483869701.jpg
o297600759.jpg
o1363618272.jpg
o1010268313.jpg
o253368011.jpg
o1930033405.jpg
o67224934.jpg
o349081071.jpg

Źródłem sukcesu polskiego rolnictwa jest umiejętność radzenia sobie na rynku europejskim, w konkurencji – podkreślił Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas spotkania „Polska Wieś 2014. 25 lat przemian i 10 lat w Unii Europejskiej”, które odbyło się w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”. Przekonywał także, że potrzebne są następne impulsy prorozwojowe zwiększające realnie szanse na konkurowanie w świecie, który jest zbudowany za zasadach konkurencyjności.

Dyskusję otworzył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Minister Dariusz Młotkiewicz. Poświęcona była najważniejszym przemianom społeczno-gospodarczym na obszarach wiejskich w ostatnich 25 latach i po wejściu do Unii Europejskiej w świetle raportu „Polska Wieś 2014”.

Prezydent przyznał, że proces przystosowania się polskiego rolnictwa do nowych realiów był bardzo trudny. Zwrócił uwagę, że były dwa momenty zwrotne - pierwszym było bankructwo gospodarcze PRL i dramatyczna sytuacja związana z utratą rynków, zderzenie się rolnictwa z regułami wolnego rynku, a drugim był moment uzyskania członkostwa w UE, z gigantyczną szansą nie tylko dodatkowych środków, ale z gigantyczną szansą, którą wykorzystało polskie rolnictwo, swobodnego wejścia na rynek europejski.

Bronisław Komorowski zaznaczył, że moment przełomu jakim było uzyskanie prawa do swobodnego konkurowania na wspólnym rynku europejskim warty jest podkreślenia. - Pokazaliśmy gigantyczne atuty, które działają do dnia dzisiejszego - ocenił.

- Źródłem sukcesu polskiego rolnictwa jest umiejętność radzenia sobie na rynku europejskim, w konkurencji – podkreślił. Wskazywał także na umiejętność konkurowania nie tylko na rynka europejskich, ale także na rynkach zewnętrznych.

- Dziś ciesząc się sukcesami musimy się zastanowić nad tym, jakie wyzwania stoją przed polską wsią i rolnictwem – zaznaczył Bronisław Komorowski. Zwrócił uwagę, że dopłaty nie będą funkcjonowały „wiecznie”.

W dyskusji wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, a także byli szefowie tego resortu m.in. Jarosław Kalinowski, Artur Balazs, Roman Jagieliński.

Może Cię zainteresować Odznaczenia dla zasłużonych dla rozwoju rolnictwa i polskiej wsi Prezydent podczas spotkania wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju rolnictwa i polskiej wsi.

Raport pod redakcją naukową prof. Walentego Poczty i dr Iwony Nurzyńskiej z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wydała Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Pierwszy ukazał się w 2000 r.

W tegorocznym wydaniu Raportu o stanie wsi podjęto wyzwanie prześledzenia zmian, jakie dokonały się na skutek reform ustrojowych i gospodarczych; zmian wymuszonych przez trudny okres integrowania się Polski ze strukturami unijnymi, jak i tych, które obserwujemy w warunkach pełnoprawnego członkostwa i korzystania z dobrodziejstw polityk unijnych, ale także wzorem poprzednich lat przedstawiono „dzisiejszy” stan wsi i rolnictwa w Polsce. W Raporcie zawarto podsumowanie osiągnięć i sukcesów, ale także wskazanie czego nie udało się zrealizować.

Inicjatorom Raportu udało się wypełnić lukę w systemie analizowania i upowszechniania wiedzy o sektorze rolnym i obszarach wiejskich w Polsce. Wiedzy o sektorze gospodarki, który stał się znaczącym uczestnikiem Jednolitego Rynku Europejskiego i jedną z lokomotyw polskiego eksportu.

Raport „Polska wieś” jest przedsięwzięciem unikatowym, co przejawia się w jego interdyscyplinarności i kompleksowym obrazie obszarów wiejskich. Jednym z ważniejszych atutów tego przedsięwzięcia badawczego jest jego cykliczność i powtarzalność założeń metodologicznych, co umożliwia śledzenie dynamiki przemian. Wielkie znaczenie ma wymiar informacyjny Raportu i jego publikacja w dwóch wersjach językowych: polskiej, która ukazuje się zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, oraz angielskiej. Obie wersje językowe są bezpłatnie udostępniane na stronach internetowych Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), na której zlecenie raport jest opracowywany i publikowany.

Kontynuacja założeń metodologicznych oznacza, że także tegoroczna edycja „Raportu o stanie wsi. Polska wieś 2014” ma syntetyczny charakter. Wymusza to koncentrację na kwestiach najważniejszych. Czytelnik od lat może zatem śledzić przemiany demograficzne na obszarach wiejskich, sytuację w rolnictwie, zmieniający się obraz struktury społeczno-ekonomicznej wsi, zmiany środowiska przyrodniczego, czy ewolucję poglądów politycznych mieszkańców wsi. Nie pomija się tematów trudnych (edukacja na wsi, przedsiębiorczość), czy bolesnych (bieda na wsi), które jako tematy specjalne, były i będą prezentowane w kolejnych wydaniach.

Tegoroczna edycja „Raportu o stanie wsi. Polska wieś 2014” skupia się na próbie podsumowania minionego 25-lecia przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich i w rolnictwie oraz ocenie 10-letnich doświadczeń członkostwa w UE, w tym ocenie wpływu integracji europejskiej, a szczególnie Wspólnej Polityki Rolnej.