Menu rozwijane

05 lipca 2014
Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych”
Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych”
Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych”
Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych”
Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych”
Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych”
Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych”
Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych”
Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych”
Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych”
o1468412922.jpg
o261323697.jpg
o903963161.jpg
o771768511.jpg
o664393502.jpg
o1658072613.jpg
o976251887.jpg
o372077856.jpg
o1121246636.jpg
o1395582608.jpg

W sobotę w Koninie odbyło się Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych” z udziałem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej.

Podczas swojego wystąpienia Anna Komorowska zwracała uwagę, że coraz więcej kobiet angażuje się w życie społeczne swoich wsi. Podkreślała, że rolą prawdziwego lidera jest przekonywanie innych ludzi do współpracy i działania. - Rosnąca – także na wsi - liczba organizacji pozarządowych pokazuje, że w Polakach jest masa inicjatyw, które coraz bardziej się wyzwalają i dają nam wiele satysfakcji – mówiła Anna Komorowska.

Dyskutantkami podczas obrad Forum były sołtyski, przedstawicielka organizacji pozarządowej, członkini Izby Rolniczej, nauczycielka. W prezentacjach i wystąpieniach podkreślały rolę kobiet na terenach wiejskich, prezentowały osiągnięcia swoje i swoich społeczności lokalnych. Dzieliły się z zebranymi swoimi problemami i przeszkodami, jakie napotykają w pracy.

Małżonka Prezydenta RP zauważyła, że z ich wypowiedzi widać, że nie traktują przeszkód jako problemy, lecz jako wyzwania na przyszłość.

Największymi problemami, jakie stoją przed wiejskimi kobietami w opinii dyskutantek jest walka z ukrytym bezrobociem oraz zatrzymanie młodych na wsi. Jednym ze sposobów rozwiązania problemów mogą być wiejskie przedszkola oraz szkoły, które w obliczu likwidacji powinny być przejmowane przez lokalne stowarzyszenia, a także tworzenie miejsc pracy w lokalnych środowiskach.

Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych” odbyło się w ramach konferencji „Wiejska Polska” zorganizowanej w Koninie przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

W spotkaniu uczestniczył minister Dariusz Młotkiewicz.