Menu rozwijane

20 października 2014
Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński

"Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski" - to temat wtorkowej konferencji w Pałacu Prezydenckim organizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej "Samorząd Terytorialny dla Polski". - Budujmy wspólny front dla ochrony krajobrazu - apeluje minister Olgierd Dziekoński.

Zaproszeni goście będą dyskutowali m.in. o tym, co jest największym zagrożeniem dla dobrej przestrzeni, kto powinien działać na rzecz pozytywnych zmian, a także jakie są najpilniejsze inicjatywy legislacyjne wpływające na jakość naszego otoczenia.

Zanim rozpocznie się konferencja przed Pałacem Prezydenckim zostanie otwarta wystawa zorganizowana przez redakcję „Architektura-murator” pt. „Krajobraz dobry i zły". Redakcja przeprowadziła konkurs fotograficzny, którego celem było pokazanie dobrych i złych przykładów ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce.

Konferencja "Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski" odbędzie się we wtorek 21 października 2014 r. o godz. 11:00.  Dyskusja będzie transmitowana na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych profilach Prezydenta RP na portalach społecznościowych.

Spotkanie zapowiada Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński.