Menu rozwijane

14 kwietnia 2015
Forum Debaty Publicznej "Dokąd zmierzają polskie miasta - jak wykorzystały 25 lat samorządności? Projekt Pracownia miast 2014-2015"
Forum Debaty Publicznej "Dokąd zmierzają polskie miasta - jak wykorzystały 25 lat samorządności? Projekt Pracownia miast 2014-2015"
Forum Debaty Publicznej "Dokąd zmierzają polskie miasta - jak wykorzystały 25 lat samorządności? Projekt Pracownia miast 2014-2015"
Forum Debaty Publicznej "Dokąd zmierzają polskie miasta - jak wykorzystały 25 lat samorządności? Projekt Pracownia miast 2014-2015"
Forum Debaty Publicznej "Dokąd zmierzają polskie miasta - jak wykorzystały 25 lat samorządności? Projekt Pracownia miast 2014-2015"
Forum Debaty Publicznej "Dokąd zmierzają polskie miasta - jak wykorzystały 25 lat samorządności? Projekt Pracownia miast 2014-2015"
Forum Debaty Publicznej "Dokąd zmierzają polskie miasta - jak wykorzystały 25 lat samorządności? Projekt Pracownia miast 2014-2015"
Forum Debaty Publicznej "Dokąd zmierzają polskie miasta - jak wykorzystały 25 lat samorządności? Projekt Pracownia miast 2014-2015"
Forum Debaty Publicznej "Dokąd zmierzają polskie miasta - jak wykorzystały 25 lat samorządności? Projekt Pracownia miast 2014-2015"
o2103936632.jpg
o199547686.jpg
o2121949564.jpg
o613318230.jpg
o1951818283.jpg
o833192565.jpg
o100480426.jpg
o928605533.jpg
o1934310743.jpg

Dialog z mieszkańcami może pomóc w rozwiązaniu nawet najtrudniejszych problemów miast, takich jak zanieczyszczenie powietrza, czy kwestii obszarów poprzemysłowych - zgodzili się uczestnicy wtorkowej debaty w Pałacu Prezydenckim.

Gospodarzem debaty zatytułowanej „Dokąd zmierzają polskie miasta - jak wykorzystały 25 lat samorządności? Projekt Pracownia miast 2014-2015” był Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński. Może Cię zainteresować FDP o przemianach i jakości życia w polskich miastach

W ramach Forum Debaty Publicznej "Samorząd terytorialny dla Polski" eksperci i samorządowcy z całego kraju, m.in. prezydenci wybrani w listopadowych wyborach samorządowych, rozmawiali o przyszłości polskich miast. Spotkanie było też próbą podsumowania 25 lat samorządności. Debata została objęta  patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego 25 lat Samorządności.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że Polacy coraz częściej chcą decydować o przyszłości swoich miast i współrządzić nimi. Przejawem tego - w jego ocenie - były wyniki listopadowych wyborów samorządowych, w których mieszkańcy pokazali, że nie chcą władzy, która ich nie słucha. Jak zauważył, w ostatnich wyborach wyborcy w wielu okręgach postawili na nowych polityków wywodzących się m.in. z ruchów miejskich.

Zdaniem Jaśkowiaka za cztery lata wybory samorządowe mogą okazać się jeszcze bardziej bolesne dla tych polityków, którzy nie chcą przekonać się do dialogu z mieszkańcami oraz rozwiązań służących miastu, dotyczących m.in. transportu publicznego, ładu przestrzennego, ograniczenia reklam, stosowanych w nowoczesnych miastach zachodnich takich jak Kopenhaga czy Monachium. Przekonywał, że nie można zrozumieć potrzeb mieszkańców dotyczących np. transportu publicznego siedząc na tylnej kanapie samochodu służbowego prowadzonego na dodatek przez kierowcę.

Prezydent Słupska Robert Biedroń podkreślił, że nie sprawdziła się wizja kraju, w którym większe metropolie pobudzają rozwój mniejszych miejscowości. - Jak spojrzymy na podział środków unijnych, to przede wszystkim skorzystały te większe miejscowości, a małe - z różnych powodów, również wynikało to z ich własnych błędów - nie skorzystały z tego w takim samym stopniu - zauważył włodarz Słupska od listopada.

Jak zaznaczył, w ostatnim ćwierćwieczu polskie miasta inwestowały "w infrastrukturę, aquaparki", a nie inwestowały w edukację obywatelską i dialog. - Dzisiaj przyszedł czas na obywatelskość, na wzmacnianie głosu mieszkańców - przekonywał Biedroń.

Konstytucjonalista z Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Uziębło uznał, że po 25 latach samorządności najważniejszym zadaniem jest zwiększenie realnej, a nie tylko formalnej, partycypacji mieszkańców w życiu własnego miasta czy gminy.

Jak przypomniał, za dorobek polskiego samorządu uznaje się budżet partycypacyjny umożliwiający mieszkańcom decydowanie o wydatkowaniu budżetu ich miasta czy dzielnicy. Profesor zwrócił jednak uwagę, że w wielu miejscach budżet ten jest tylko "fasadą" ze względu m.in. na nikłe środki przeznaczane do decyzji mieszkańców.

Zauważył też, że w Polsce procedura budżetu partycypacyjnego nie przewiduje nadzoru mieszkańców nad procesem wykonywania budżetu partycypacyjnego, a zdarzały się już przypadki, że wybrane przez mieszkańców projekty nie zostały zrealizowane w praktyce.

W jego ocenie szansą na wzmocnienie głosu mieszkańców i ich zaktywizowanie jest prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Projekt dotyczy m.in. referendów lokalnych; zakłada, że referenda lokalne byłyby ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

Znaczenie dialogu z mieszkańcami podkreślała także prezydent Świdnicy Beata Moskal Słaniewska (również wybrana po raz pierwszy w listopadzie). Mówiła, że ona sama organizuje spotkania w dzielnicach z mieszkańcami, by lepiej poznać ich zdanie. (PAP, inf. własna)