Menu rozwijane

13 października 2014
Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński
Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński
o570918469.jpg
o1635116408.jpg

"Aktywność obywatelska – wybory i nie tylko" – to temat konferencji organizowanej w środę w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej Samorząd terytorialny dla Polski.

Celem debaty z udziałem ekspertów, przedstawicieli nauki, mediów, organizacji samorządowych i pozarządowych, rządu i parlamentu jest poszukiwanie sposobów i działań, które wpłyną na zwiększenie aktywnego współdziałania obywatelskiego w ich wspólnotach samorządowych, a także na aktywność wyborczą obywateli podczas nadchodzących wyborów samorządowych.

Odzyskana 25 lat temu wolność jest zobowiązaniem dla odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu publicznym każdego Polaka. Uczestnictwo wyborcze, współpraca między mieszkańcami, przedstawicielami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i organizacjami lokalnymi stanowi podstawę samorządności i zaangażowania obywatelskiego na rzecz lokalnej wspólnoty.

Zaproszeni goście będą dyskutowali m.in. o tym, w jaki sposób zwiększyć uczestnictwo obywateli w działaniach samorządu terytorialnego i dlaczego warto wziąć udział w wyborach samorządowych.

Dyskusja będzie transmitowana na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych profilach Prezydenta RP na portalach społecznościowych.

Spotkanie zapowiada Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński.

Program konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej "Samorząd terytorialny dla Polski"
"Aktywność obywatelska – wybory i nie tylko"


Pałac Prezydencki, Sala Kolumnowa

15 października 2014 roku, godz. 11:00

Program:

11:00 – 11:05 Otwarcie - Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

11:05 – 11:20 Udział w wyborach - źródła zaangażowania i zniechęcenia – dr Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński

11:20 – 11:30 Zmiany w systemie wyborczym do rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu – aspekty prawne i praktyczne - Stefan Jan Jaworski, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

11:30 – 11:40 Aktywizacja wyborcza – rola organizacji pozarządowych - Joanna Załuska Dyrektor Programu „Masz Głos. Masz Wybór” Fundacji im. Stefana Batorego

11:40 – 11:50 Niepoinformowani wyborcy nie idą głosować, niepoinformowani obywatele nie wiedzą, czego oczekiwać od radnych. Czy kampania nie powinna być jak rozmowa o pracę? - Róża Rzeplińska, Prezes Stowarzyszenia 61

11:50 – 11:55 Wyzwania nowej kadencji w opinii członków Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów - czyli co środowiska lokalne myślą o nowej kadencji? - Przemysław Radwan-Rohrenschef, Prezes Zarządu Fundacji Szkoła Liderów

11:55 – 12:05 Dlaczego warto uczestniczyć w działalności samorządu terytorialnego? - prof. Paweł Swianiewicz, Doradca Prezydenta RP (10 min.)

12:05 – 13:50 Dyskusja

13:50 – 14:00 Podsumowanie konferencji

14:00 Zakończenie konferencji