Menu rozwijane

11 grudnia 2013
FDP pt. „Realne możliwości współpracy JST i grup obywateli”
FDP pt. „Realne możliwości współpracy JST i grup obywateli”
FDP pt. „Realne możliwości współpracy JST i grup obywateli”
FDP pt. „Realne możliwości współpracy JST i grup obywateli”
FDP pt. „Realne możliwości współpracy JST i grup obywateli”
o166402647.jpg
o1781728161.jpg
o613049366.jpg
o2105648796.jpg
o690024727.jpg

„Realne możliwości współpracy JST i grup obywateli” – to temat środowej debaty w Pałacu Prezydenckim zorganizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego oraz partnerami projektu „Decydujmy Razem”.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński podkreślił, że debata ma na celu znalezienie takich rozwiązań, w których administracja będzie współdziałająca, współpracująca, a jednocześnie działalność organizacji i ludzi w tych organizacjach będą komplementarne.

Zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego goście dyskutowali o tym, w jak usuwać bariery pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a inicjatywami obywatelskimi, bariery prawne, mentalne , jak organizacje obywatelskie mogą współdziałać z samorządem na rzecz lokalnego rozwoju, czy i w jaki sposób samorząd może angażować mieszkańców w realizację zadań publicznych.

Doradca Prezydenta RP prof. Jerzy Regulski podkreślał, stanowi jedną z podstawowych platform umożliwiających udział poszczególnych obywateli, organizacji samorządowych w realizację spraw na szczeblu lokalnym. Wskazywał też, powołując się na międzynarodową konwencję, że samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych do zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych o charakterze lokalnym. - Czyli społeczności lokalny muszą móc podejmować decyzje, muszą umieć i chcieć – mówił prof. Regulski. Zwrócił też uwagę na prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Czytaj więcej >>>

W debacie wziął także udział doradca Prezydenta RP Henryk Wujec.