Menu rozwijane

11 września 2014
Konsultacje raportu „Przestrzeń życia Polaków” w Krakowie. Senator Janusz Sepioł (fot. Urząd Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)
o1240069408.jpg

Kolejne spotkanie tematyczne w ramach konsultacji publicznych raportu „Przestrzeń życia Polaków” odbyło się w czwartek w Krakowie. Zostało ono zorganizowane przez marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę. Debatę rozpoczął senator Janusz Sepioł, koordynator prac nad raportem, który przedstawił zarys prac nad raportem oraz zarys rekomendacji. Może Cię zainteresować Konsultacje raportu „Przestrzeń życia Polaków” w Toruniu Raport pt. „Przestrzeń życia Polaków”

Debata w Krakowie poświęcona była dwóm diagnozom raportu – „Jakość i standardy przestrzeni zamieszkania”, które przedstawił prof. Aleksander Noworól oraz „Promocja wiedzy i kultury architektonicznej” zaprezentowana przez panią Dorotę Leśniak-Rychlak.

Podczas dyskusji z udziałem zaproszonych panelistów i gości padały pytania na temat wykorzystania potencjału i walorów Małopolski w architekturze i budownictwie, dyskutowano także na temat tego, jakimi kryteriami kierujemy się podczas planowania przestrzennego miast i wsi. Stan krajobrazu i architektury składa się na wizytówkę kraju, jak i poszczególnych regionów. Jest to pochodna poziomu kulturowego, możliwości ekonomicznych i technicznych. Nie ma żadnych wątpliwości, że nadchodząca perspektywa finansowa, a także wsparcie środków europejskich pomogą zwiększyć jakość usług świadczonych w całym kraju. Członek Zarządu województwa Małopolskiego Jacek Krupa mówił, że raport przedstawia najważniejsze problemy zagospodarowania przestrzennego, które swoje rozwiązanie powinny znaleźć szczególnie w prawodawstwie. - Tylko wspólny wysiłek urbanistów, budowlańców i samorządowców przyniesie realne efekty - wzmocnienie krajobrazu, który nas otacza – mówił.

Konsultacje publiczne raportu prowadzone przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP trwają do 25 września. Projekt raportu oraz adresy do korespondencji dostępne są na stronie internetowej SARP (www.sarp.org.pl), gdzie można zgłaszać uwagi.