Menu rozwijane

21 października 2014
Konferencja "Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski" zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej
Konferencja "Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski" zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej
Konferencja "Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski" zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej
Konferencja "Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski" zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej
Konferencja "Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski" zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej
Konferencja "Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski" zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej
Konferencja "Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski" zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej
Konferencja "Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski" zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej
Konferencja "Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski" zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej
Konferencja "Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski" zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej
Konferencja "Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski" zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej
Konferencja "Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski" zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej
Konferencja "Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski" zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej
Konferencja "Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski" zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej
Otwarcie wystawy „Krajobraz dobry i zły” przez Pałacem Prezydenckim
Otwarcie wystawy „Krajobraz dobry i zły” przez Pałacem Prezydenckim
Otwarcie wystawy „Krajobraz dobry i zły” przez Pałacem Prezydenckim
Otwarcie wystawy „Krajobraz dobry i zły” przez Pałacem Prezydenckim
o350830128.jpg
o2047462926.jpg
o1166687281.jpg
o1704266629.jpg
o269803914.jpg
o1514930089.jpg
o1923751707.jpg
o1828262290.jpg
o380901699.jpg
o1387594167.jpg
o1461119516.jpg
o1085294911.jpg
o705661100.jpg
o2095920235.jpg
o1320338502.jpg
o57217587.jpg
o1472903116.jpg
o1157090079.jpg

Prezydent Bronisław Komorowski liczy, że parlament przyjmie zaproponowaną przez niego tzw. ustawę krajobrazową. Już dziś - podkreślił Bronisław Komorowski - trzeba chronić krajobraz i powstrzymywać procesy, za które kiedyś może przyjść nam "srogo zapłacić".

- Bardzo liczę, że parlament polski przyjmie ustawę prezydencką dotycząca ochrony krajobrazu. Dzisiaj trzeba chronić, a im więcej ochronimy, tym mniej będziemy musieli ratować w przyszłości i poprawiać, mniej pieniędzy wydawać - powiedział prezydent podczas konferencji "Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski" zorganizowanej we wtorek w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej "Samorząd terytorialny dla Polski".

Przed rozpoczęciem debaty, przed Pałacem Prezydenckim Bronisław Komorowski otworzył wystawę „Krajobraz dobry i zły”przygotowaną przez redakcję „Architektura-murator”. Wystawa objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta RP. - Cieszę się, że mogłem otworzyć tę wystawę, mam nadzieję, że trafi ona do parlamentu, by parlamentarzyści mogli zobaczyć, co się dzieje z polskim krajobrazem, jeśli w porę nie położy się tamy różnym rozkosznym twórczościom, niszczącym całość krajobrazu - powiedział prezydent.

Następnie, przed rozpoczęciem debaty, prezydent uhonorował odznaczeniami państwowymi osoby zasłużone dla ochrony ładu przestrzennego, krajobrazu i środowiska. Może Cię zainteresować Odznaczenia za zasługi dla ochrony ładu przestrzennego "Budujmy wspólny front dla ochrony krajobrazu"

Bronisław Komorowski podkreślił, że warto już dziś konsekwentnie i twardo stawiać sprawę ochrony polskiego krajobrazu, "powstrzymania procesu niekoniecznej degradacji, powstrzymania procesów, za które kiedyś przyjdzie srogo płacić, nie tylko tym, że będziemy żyli w brzydkim krajobrazie, w zniszczonym krajobrazie, ale tym, że trzeba będzie coś ratować pod wieloma względami, coś przebudowywać, coś burzyć".

Zaznaczył, że już obecnie w wielu miastach rozwiązywane są tego rodzaju problemy, co rodzi koszty. Jako przykład prezydent podał usuwanie wbudowanych w zabytkową zabudowę szpecących plomb z lat 60. czy 70.

- Póki czas, trzeba bić na alarm, że podobne zagrożenia stoją przed krajobrazem Polski, który jest wartością ogromną. W porównaniu z innymi krajami mamy stosunkowo mniej przetworzony krajobraz, tak jak mieliśmy kiedyś stosunkowo mniej zniszczone środowisko naturalne. Więc warto, póki czas, o ten mniej przekształcony krajobraz zadbać, zachować to wszystko, co jest w nim cenne i co stanowić może pozytywne odróżnienie Polski w dalszym procesie rozwoju ekonomicznego, społecznego, kulturalnego i pod każdym innym względem – powiedział Bronisław Komorowski.

Prezydencki projekt tzw. ustawy krajobrazowej trafił do Sejmu latem 2013 r. Nakłada on m.in. obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego; mają być w nim zdefiniowane obszary krajobrazów priorytetowych. Dla tych obszarów sejmik województwa ma mieć możliwość ustalania norm prawnych dotyczących wysokości, kształtu budynków i ewentualnie stosowania materiałów miejscowych lub tradycyjnej architektury.

Propozycja przewiduje także m.in. zaostrzenie zasad lokalizacji elektrowni wiatrowych i wszelkich innych obiektów, np. wieżowców, które będą uznane za "dominantę krajobrazową". Tego rodzaju obiekty mogłyby powstać tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, które będą przyjmować gminy. (PAP, inf. własna)