Menu rozwijane

27 sierpnia 2014

Z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w związku z potrzebą poprawy polskiej przestrzeni, krajobrazu i architektury, a także warunków mieszkaniowych Polaków, niezależny zespół ekspertów opracował Raport pt. „Przestrzeń życia Polaków”.

Motywem podjęcia prac nad raportem stał się coraz powszechniej odczuwany dysonans pomiędzy wysoką dynamiką procesów inwestycyjnych oraz zauważalną poprawą jakości znaczącej części obiektów architektonicznych, a negatywnymi tendencjami w gospodarce przestrzennej, słabościami planowania miejskiego i polityki mieszkaniowej. Narastający w efekcie tych zjawisk chaos przestrzenny staje się cywilizacyjną i ekonomiczną barierą rozwoju kraju. Podnosi on koszty funkcjonowania miast i całych zespołów miejskich i – co szczególnie istotne – pogarsza codzienne warunki i standard życia Polaków.

Raport został przygotowany przez niezależny zespół ekspertów pod kierownictwem senatora Janusza Sepioła.

Raport adresowany jest do środowisk samorządu terytorialnego ponoszącego ustawową odpowiedzialność za kształt polskiej przestrzeni, a także do środowisk zawodowych i politycznych.
Opracowanie postuluje podjęcie szybkich inicjatyw legislacyjnych dotyczących planowania miejscowego i działań rewitalizacyjnych oraz przeprowadzenie głębszej debaty nad kierunkami zmian w planowaniu ponadlokalnym (regionalnym). Rekomenduje także zmiany dotyczące polityki miejskiej i polityki rozwoju terenów wiejskich.

Tezy raportu stanowią propozycję i zaproszenie do dyskusji – jak sprawić, aby otaczająca nas przestrzeń stała się uporządkowana, lepiej zagospodarowana, piękniejsza. Co należy usprawnić, abyśmy byli dumni z krajobrazu miejskiego i wiejskiego, który jest depozytem wartości kulturowych.

Może Cię zainteresować Seminarium eksperckie nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków” II seminarium nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków” Kancelaria Prezydenta RP wspierała proces powstania raportu m.in. poprzez organizację debat na temat stanu polskiej przestrzeni publicznej, które odbyły się w trakcie prac nad raportem 4 i 27 marca 2014 roku z udziałem przedstawicieli władz publicznych, środowiska urbanistów, architektów, organizacji pozarządowych.

Projekt Raportu jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP (www.sarp.org.pl), które prowadzi konsultacje publiczne online do 25 września 2014 roku.
W ramach konsultacji publicznych planowane są również spotkania tematyczne w kilku miejscowościach Polski.