Menu rozwijane

04 marca 2014
Seminarium eksperckie nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków”
Seminarium eksperckie nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków”
Seminarium eksperckie nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków”
Seminarium eksperckie nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków”
Seminarium eksperckie nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków”
Seminarium eksperckie nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków”
o1089254347.jpg
o859440436.jpg
o1455783779.jpg
o1336583175.jpg
o1175989331.jpg
o784023637.jpg

W Pałacu Prezydenckim odbyło się we wtorek seminarium eksperckie podczas którego zostały zaprezentowane pierwsze efekty prac nad trzema częściami raportu „Przestrzeń życia Polaków”. Spotkaniu przewodniczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński oraz senator RP Janusz Sepioł.

Prace nad raportem „Przestrzeń życia Polaków” zostały podjęte z inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorowskiego w związku z dostrzeżeniem potrzeby diagnozy i stworzenia koncepcji w celu poprawy polskiej przestrzeni, krajobrazu i architektury, a także warunków mieszkaniowych Polaków.

Celem opracowania raportu jest zainicjowanie i ukierunkowanie szerokiej debaty na temat zmian w procesach rozwojowych polskich miast, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie krajobrazu kulturowego, ekonomiczny wymiar racjonalnej gospodarki przestrzennej oraz jakość polityki mieszkaniowej.

Raport, przedstawi w tym zakresie koncepcje i propozycje potrzebnych rozwiązań legislacyjnych, instytucjonalnych i inicjatyw programowych oraz katalog dobrych praktyk i poradników sposobów działania.

Podczas spotkania 4 marca zaprezentowano i dyskutowano nad następującymi zagadnieniami, które znajdą się w Raporcie:

  • Tendencje w rozwoju polskich miast – diagnoza i kierunki rekomendacji - prof. Zbigniew Paszkowski, kierownik Zakładu Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
  • Tendencje w rozwoju przestrzeni wiejskich – diagnoza i kierunki rekomendacji - Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński.
  • Ekonomiczny wymiar urbanizacji - diagnoza i kierunki rekomendacji - prof. Tadeusz Markowski, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Pierwsza publiczna prezentacja analiz grup ekspertów zajmujących się poszczególnymi dziedzinami związanymi z przestrzenią i krajobrazem pozwoliła na zdiagnozowanie trzech kwestii. Po pierwsze, że to co dzieje się dziś na obszarach wiejskich ma charakter daleko gwałtowniejszych w swoim przebiegu procesów, być może o groźniejszych skutkach niż to, co zachodzi w naszych miastach.

Po drugie, procesy decydujące o zmianach na terenach aglomeracyjnych, takie jak suburbanizacja, depopulacja (tzw. kurczenie się miast) czy metropolizacja mają bezpośrednie skutki albo ścisłe analogie na terenach wiejskich. Prowadzi to do tezy o głębokim podobieństwie czy wręcz wspólnocie wyzwań rozwojowych i potrzebie analogicznej zmiany filozofii planowania rozwoju. Musi być ona oparta o model rewitalizacji, dostosowania i ograniczenia ekspansji, model recyklingu. Oznacza to odejście od ocen poprzez wskaźniki ilościowe (tzw. wskaźniki produktu), które mogą nas mylnie informować  o celowości i sukcesach podejmowanych działań.

Po trzecie, wskazano, że choroby na które cierpi przestrzeń naszych miast i naszych obszarów wiejskich są te same i wynikają z głębokiego rozejścia się instrumentów planistycznych i instrumentów finansowych w zarządzaniu rozwojem lokalnym. To rozejście się przynosi coraz większe wymierne straty i staje się wręcz barierą rozwoju. Nie oznacza to jednak, że system taki nie ma swoich bardzo poważnych beneficjentów i dlatego jego zmiana nie jest prostym zadaniem.

Wkrótce zostaną zaprezentowane kolejne prace nad raportem.