Projekt ustawy o samorządzie - grudzień 2012 r.

Kancelaria Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych kolejnej wersji projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.


W konsultacjach można wziąć udział poprzez bezpośrednie wysłanie opinii na adres: [email protected] lub poprzez stronę www.mamzdanie.org.pl, jak również za pośrednictwem poczty: Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Projektów Programowych, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.


Prosimy o zgłaszanie uwag do ww. projektu ustawy do 11 lutego 2013 roku.

Zobacz projekt ustawy przesłany do Sejmu>>

Projekt ustawy o samorządzie - październik 2011 r.

Zakończono prace nad prezydenckim projektem ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw.

Projekt ustawy o samorządzie terytorialnym po konsultacjach - lipiec 2011 r.

Projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw po konsultacjach społecznych.