Konsultacje społeczne nt. projektu ustawy z grudnia 2012 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (wersja z grudnia 2012 roku).

Poniżej zamieszczamy opinie i stanowiska, które napłynęły do Kancelarii Prezydenta RP:

 1. Federacja Inicjatyw Oświatowych
 2.  Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP
 3. Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego
 4. Osoba fizyczna 1 Wrocław
 5. Osoba fizyczna 2 Wrocław
 6. Osoba fizyczna 3 Białystok
 7.  Osoba fizyczna 4 Żnin
 8. Osoba fizyczna 5 Warszawa
 9.  Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 10.  Sopocka Inicjatywa Rozwojowa
 11.  Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic Gdańsk
 12. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla "Żerniki Nowe", Wrocław
 13.  Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego
 14.  Śląski Związek Gmin i Powiatów
 15. Unia Metropolii Polskich
 16. Uniwersytet Gdański
 17. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 18. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 19.  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 20.  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 21.  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 22.  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 23.  Urząd Miasta Bydgoszczy
 24. Urząd Miasta Gdańska
 25. Urząd Miasta Gliwice - Prezydent
 26.  Urząd Miasta Gliwice - Skarbnik
 27. Urząd Miasta Inowrocławia
 28.  Urząd Miasta Poznania
 29. Urząd Miasta Szczecina
 30.  Urząd Miasta Wrocławia
 31. Związek Miast Polskich
 32. Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
 33. Związek Powiatów Polskich

Uwagi i komentarze: Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka, LiquidDemocracy.pl, Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia", Stowarzyszenia Demokracja Bezpośrednia oraz Grupy Demokracja Miejska Kongres Ruchów Miejskich dostępne są na portalu www.mamzdanie.org.pl.

Powyższa lista będzie na bieżąco aktualizowana w przypadku otrzymania przez KPRP kolejnych opinii i stanowisk do projektu ustawy.