Menu rozwijane

27 marca 2014

Cztery cząstkowe raporty diagnostyczne przygotowane w ramach prac nad raportem "Przestrzeń życia Polaków” były przedmiotem dyskusji podczas II seminarium „Dobre projektowanie”. Spotkaniu, które odbyło się w czwartek w Pałacu Prezydenckim, przewodniczyli minister Olgierd Dziekoński oraz senator RP Janusz Sepioł. Może Cię zainteresować II seminarium nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków”