Ruchy migracyjne powinno się ujmować w określone ramy, tak, aby to zjawisko przynosiło jak największe korzyści i jak najmniejsze ryzyko oraz wyzwania – uważa Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Dobry Klimat dla Rodziny jest tworzony i jest coraz więcej sojuszników w działaniu na rzecz racjonalnej, ale pełnej zaangażowania polityki rodzinnej – podkreślił Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas piątkowej debaty w Pałacu Prezydenckim.
Polski system edukacji nie potrzebuje żadnych radykalnych zmian. Potrzebuje stabilności i doskonalenia - powiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski do uczestników środowego Forum Debaty Publicznej odbywającego się w Pałacu Prezydenckim.
Dobra edukacja jest kluczem do życiowego powodzenia młodych ludzi oraz rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki – podkreśla minister Irena Wóycicka zapowiadając środowe spotkanie w ramach FDP. Obejrzyj nagranie.
Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że strategicznym wyzwaniem jest przeciwdziałanie trwającemu i pogłębiającemu się kryzysowi demograficznemu. Zaznaczył, że ważnym punktem widzenia jest wpływ kryzysu demograficznego na sytuację ekonomiczną Polski.
W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się debata z udziałem Pary Prezydenckiej „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?”. Ekonomiści, demografowie i politycy społeczni będą dyskutować, jak wzrost dzietności może wpłynąć na rozwój ekonomiczny.
Prezydent Bronisław Komorowski proponuje rozważenie nowych rozwiązań w systemie podatkowym, tak, aby wysokość kwoty wolnej od podatku była zależna od liczby dzieci w rodzinie. Podkreślił jednocześnie, że propozycja wymaga konsultacji z rządem.
„Polak mały w przedszkolu i żłobku. Dostępność opieki - jakość edukacji” - to temat spotkania, które odbędzie się w środę w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej. Dyskusję zapowiada minister Irena Wóycicka. Obejrzyj nagranie.
Prezydent opowiedział się za maksymalnie elastycznymi rozwiązaniami pozwalającymi łączyć pracę ze szczęściem rodzicielstwa. W Pałacu Prezydenckim odbyła się w środę debata pt. „Między pracą a domem. Kto wychowa nasze dzieci".
Między pracą a domem. Kto wychowa nasze dzieci – to temat środowego Forum Debaty Publicznej. Uczestnicy spotkania będą dyskutować o warunkach, jakie należy stworzyć, aby młodzi ludzie mogli realizować swoje plany dotyczące wielkości rodziny. Obejrzyj.
Prezydent Bronisław Komorowski jest przekonany o konieczności przygotowania ustawy o zdrowiu publicznym stwarzającej możliwość realnego koordynowania działań bardzo różnorodnych instytucji mających wpływ na zdrowie Polaków.
„Jak wspierać zdrowie Polaków? Zdrowie publiczne na rzecz zdrowia społeczeństwa” – to temat spotkania w ramach Forum Debaty Publicznej, które odbędzie się w środę w Pałacu Prezydenckim z udziałem Bronisława Komorowskiego. Obejrzyj zapowiedź.
Warto zastanowić się nie tylko nad pieniędzmi, ale i nad uproszczeniem przepisów, nad działaniami, które by upowszechniły dobre wzorce - mówił prezydent Bronisław Komorowski podczas debaty, poświęconej opiece i edukacji najmłodszych Polaków.
„W trosce o Najmłodszych Obywateli RP - opieka i edukacja” - to temat środowej konferencji organizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka i Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Obejrzyj zapowiedź.
Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił podczas środowego Forum Debaty Publicznej, że funkcjonowanie mediów publicznych w Polsce trzeba planować tak, aby bariery dla osób niepełnosprawnych w dostępie do programów telewizyjnych były jak najmniejsze.