Społeczeństwo obywatelskie - kapitał społeczny

Szanowni Państwo!
Po ponad dwudziestu latach rozwoju demokracji potrzebujemy dalszego wzmacniania modelu państwa obywatelskiego, w którym obywatele decydują o najważniejszych sprawach. Nie tylko poprzez uczestnictwo w wyborach. Państwo nie powinno zagospodarowywać tej przestrzeni, w której obywatele chcą i mogą działać samodzielnie. Ich zadaniem powinno być ułatwianie społecznej ekspresji w każdej dziedzinie służącej dobru wspólnemu.

Aktywność obywatelska Polaków przejawia się niemal we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego. Miliony Polaków i Polek zaangażowanych jest w działalność organizacji społecznych i grup nieformalnych - wspólnot sąsiedzkich, wspólnot mieszkańców. Biorą oni na siebie nierzadko ogromny ciężar wspierania, a czasem wyręczania Państwa w rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych - bezdomności, wsparcia osób niepełnosprawnych, pomocy potrzebującym dzieciom.

Mimo wszystko ta aktywność cały czas boryka się z różnymi przeszkodami, którym chcemy przeciwdziałać.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w debacie poświęconej temu tematowi i wspólnemu opracowaniu pomysłów, które w jeszcze większym stopniu uwolnią energię społeczną Polaków.

Henryk Wujec