Forum Debaty Publicznej pn. „Organizacje obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wyzwania na przyszłość” z udziałem Szefa Kancelarii Prezydenta RP Ministra Jacka Michałowskiego odbyła się 26 września 2012 roku w Pałacu Prezydenckim.
Forum Debaty Publicznej nt. zmiany regulacji w zakresie zbiórek publicznych oraz zmiany dotyczące ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, odbyło się 2 sierpnia 2012 roku w Pałacu Prezydenckim.
13.06.2012
W Pałacu Prezydenckim 13 czerwca 2012 roku odbyło się spotkanie z cyklu „Siećpospolita” zatytułowane „Elektroniczne usługi administracji publicznej”.
Forum Debaty Publicznej pn. „Energia młodych. Jak działać, po co działać?” z udziałem Pierwszej Damy Anny Komorowskiej odbyła się 6 czerwca 2012 roku w Pałacu Prezydenckim.
Forum Debaty Publicznej nt. zmian w prawie o stowarzyszeniach z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbyła się 7 grudnia 2011 roku w Pałacu Prezydenckim.
Forum Debaty Publicznej nt. projektu założeń Funduszu Inicjatyw Obywatelskich po 2013 roku z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbyła się 9 listopada 2011 roku w Pałacu Prezydenckim.
Forum Debaty Publicznej pn. "Siećpospolita" z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbyło się 27 września 2011 roku w Pałacu Prezydenckim.
09.05.2011
W poniedziałek 9 maja 2011 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej pt. "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwiązania prawne i finansowe".
Forum Debaty Publicznej pn. „Aktywność obywatelska – szanse i bariery” z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbyła się 24 marca 2011 roku w Pałacu Prezydenckim.