Menu rozwijane

03 lipca 2013

W  Pałacu Prezydenckimodbyła  się w środę konferencja organizowana w ramach Forum Debaty Publicznej „Społeczeństwo obywatelskie - kapitał społeczny” inaugurująca powołanie Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Współorganizatorem konferencji była Kancelaria Prezydenta RP oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Porozumienie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Może Cię zainteresować FDP: Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce