Menu rozwijane

02 sierpnia 2012
Forum Debaty Publicznej nt. zmian regulacji w zakresie zbiórek publicznych
Forum Debaty Publicznej nt. zmian regulacji w zakresie zbiórek publicznych
Forum Debaty Publicznej nt. zmian regulacji w zakresie zbiórek publicznych
Forum Debaty Publicznej nt. zmian regulacji w zakresie zbiórek publicznych
Forum Debaty Publicznej nt. zmian regulacji w zakresie zbiórek publicznych
Forum Debaty Publicznej nt. zmian regulacji w zakresie zbiórek publicznych
Forum Debaty Publicznej nt. zmian regulacji w zakresie zbiórek publicznych
Forum Debaty Publicznej nt. zmian regulacji w zakresie zbiórek publicznych
o1429300729.jpg
o200543239.jpg
o767413959.jpg
o441755340.jpg
o268009655.jpg
o497409846.jpg
o1175197008.jpg
o789450693.jpg

Może Cię zainteresować FDP: Zmiany regulacji dot. zbiórek publicznych Forum Debaty Publicznej nt. zmiany regulacji w zakresie zbiórek publicznych oraz zmiany dotyczące ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, odbyło się 2 sierpnia 2012 roku w Pałacu Prezydenckim. W debacie z ramienia Kancelarii Prezydenta RP wzięli udział Podsekretarz Stanu Irena Wóycicka oraz Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec. W debacie uczestniczyli także przedstawiciele administracji rządowej, posłowie i senatowie.