Menu rozwijane

09 maja 2011

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej pt. "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwiązania prawne i finansowe". Debata dotyczyła problemów i możliwych rozwiązań w kwestii sytuacji finansowej organizacji pozarządowych (ang. non-governmental organization - ngo) oraz nieformalnych działań obywatelskich. Może Cię zainteresować FDP: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego