Informacja o Zespole

Zespół został powołany 7 lipca 2011 r. decyzją Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem zespołu jest opracowanie rekomendacji, które mogą stać się podstawą do opracowania inicjatywy ustawodawczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zmiany niektórych rozwiązań prawnych i finansowego wzmocnienia działalności społecznej i obywatelskiej w Polsce.

Do zadań zespołu należy:

 1. identyfikacja problemów i barier związanych z prowadzeniem działalności społecznej i obywatelskiej w Polsce, w tym z jej finansowaniem,
 2. opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie finansowego wzmocnienia działalności społecznej i obywatelskiej w Polsce,
 3. opracowanie propozycji rozwiązań mających na celu uproszczenie procedur rejestracji i funkcjonowania (obciążeń administracyjnych) organizacji pozarządowych,
 4. przygotowanie rekomendacji w zakresie zmian prawnych służących rozwojowi aktywności obywatelskiej, w tym zwiększeniu stabilności finansowej inicjatyw społecznych i obywatelskich w Polsce.

Nadzór merytoryczny nad pracami zespołu prowadzi Pani Irena Wóycicka – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Pracom zespołu przewodniczy Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec.

Konsultacje propozycji zmian wzoru oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Zespół ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej Kancelarii Prezydenta RP rozpoczyna konsultacje propozycji zmian wzoru oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Przedmiotem konsultacji jest propozycja zmiany sposobu rozliczania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Propozycja ta została przygotowana przez zespół ekspertów, którzy na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP i Rady Działalności Pożytku Publicznego pracowali w ramach warsztatów prowadzonych przez Fundację Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Głównym założeniem zmiany jest przesunięcie akcentów związanych z formalno-rachunkowym rozliczaniem zadań na rozliczanie oparte w większym stopniu o rezultaty.

W ramach warsztatów przygotowano nowy formularz oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, które udzielane są w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W konsultacjach można wziąć udział poprzez stronę www.mamzdanie.org.pl (tam też znajdują się wszystkie załączniki do pobranie) oraz poprzez bezpośrednie wysłanie opinii na adres: [email protected] do 14 września 2012 r.

Po zebraniu uwag zorganizowane zostanie spotkanie konsultacyjne z udziałem autorów propozycji oraz organizacjami i osobami, które przesłały swoje uwagi.

Zachęcamy do konsultacji niniejszej propozycji.

Skład zespołu

 1. Henryk Wujec – Kancelaria Prezydenta RP – kierujący pracami Zespołu
 2. Marcin Dadel – Kancelaria Prezydenta RP
 3. Danuta Stołecka-Wójcik – Kancelaria Prezydenta RP
 4. Grażyna Melanowicz – Kancelaria Prezydenta RP
 5. Michalina Duda – Kancelaria Prezydenta RP
 6. Krzysztof Kondrat – Kancelaria Prezydenta RP
 7. Agnieszka Ogrodowska – Kancelaria Prezydenta RP
 8. Anna Rozicka – Fundacja im. Stefana Batorego
 9. Łukasz Domagała – Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
 10. Piotr Masłowski – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, Rybnik
 11. Tomasz Schimanek – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 12. Maria Holzer – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 13. Rafał Jeka – Urząd Miasta w Słupsku
 14. Krzysztof Więckiewicz – Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 15. Tomasz Potkański – Związek Miast Polskich
 16. Jan Jakub Wygnański – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Rada Działalności Pożytku Publicznego
 17. Grzegorz Makowski – Instytut Spraw Publicznych
 18. Nathalie Bolgert – Fundacja im. Stefana Batorego
 19. Waja Jabłonowska – Fundacja Pokolenia
 20. Agnieszka Sawczuk – Fundacja dla Polski
 21. Marta Makuch – Centrum Inicjatyw Obywatelskich
 22. Paweł Łukasiak – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 23. Elżbieta Głogowska – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 24. Piotr Frączak – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 25. Michał Braun – Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
 26. Mirosława Tomasik – Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 27. Anna Kruczek – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 28. Irena Gadaj – Federacja Funduszy Lokalnych
 29. Katarzyna Sadło – Stała Konferencja Ekonomii Społecznej
 30. Grzegorz Jędrys – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 31. Irena Herbst – Fundacja Centrum PPP
 32. Włodzimierz Grudziński – ekspert