29.11.2013
Kancelaria Prezydenta RP prezentuje „Zieloną księgę – System stanowienia prawa w Polsce”.
28.11.2012
W środę 28 listopada 2012 roku Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz otworzył IV seminarium eksperckie poświęcone ubezpieczeniom na wypadek konieczności skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego.
12.11.2012
W ramach cyklu FDP poświęconego systemowi stanowienia prawa 12 listopada 2012 r. zostało zorganizowane spotkanie eksperckie z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa RM, MG, RCL oraz organizacji obywatelskich i gospodarczych.
22.10.2012
W poniedziałek 22 października 2012 roku odbyło się III seminarium eksperckie poświęcone regulacjom gwarantującym dostęp do przedsądowej pomocy prawnej.
18.09.2012
II seminarium eksperckie Forum Debaty Publicznej "Sprawne i służebne państwo” poświęcone dostępowi do informacji i pomocy prawnej odbyło się 18 września 2012 roku.
29.06.2012
VIII seminarium eksperckie, podsumowujące cykl dotychczasowych spotkań, odbyło się 29 czerwca 2012 roku.
27.06.2012
27 czerwca 2012 roku odbyło się IV seminarium eksperckie w zakresie „Obywatel wobec administracji. Konieczne zmiany w postępowaniu administracyjnym” zatytułowane „Model procedur odwoławczych w prawie administracyjnym”.
18.05.2012
18 maja 2012 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się III seminarium w cyklu „Obywatel wobec administracji – konieczne zmiany w postępowaniu administracyjnym”, które zatytułowano „Pozainstytucjonalne metody rozwiązywania sporów o charakterze administracyjnym".
16.04.2012
I seminarium eksperckie Forum Debaty Publicznej ,,Sprawne i służebne państwo” poświęcone dostępowi do nieodpłatnej informacji i pomocy prawnej odbyło się 16 kwietnia 2012 roku.
16.03.2012
16 marca 2012 roku odbyło się VII seminarium eksperckie Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo” poświęcone systemowi źródeł prawa.
17.02.2012
17 lutego 2012 odbyło się II seminarium w cyklu „Obywatel wobec administracji – konieczne zmiany w postępowaniu administracyjnym”.
13.01.2012
13 stycznia 2012 roku odbyło się VI seminarium eksperckie Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo” poświęcone systemowi stanowienia prawa. Współorganizatorem spotkania było - po raz kolejny - Obywatelskie Forum Legislacji.
09.01.2012
9 stycznia 2012 roku w Kancelarii Prezydenta RP zainicjowany został cykl spotkań eksperckich poświęconych kolejnemu tematowi poruszonemu na posiedzeniu Forum Debaty Publicznej w 2011 roku.
12.12.2011
W Pałacu Prezydenckim 12 grudnia 2011 roku odbyło się V seminarium eksperckie współorganizowane - tym razem - z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
18.11.2011
18 listopada 2011 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium dotyczące systemu monitoringu prawa.