O zespole

Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo” służy wymianie poglądów eksperckich dotyczących działania administracji państwowej, tworzenia, wykonywania i egzekucji prawa, funkcjonowania sądów i trybunałów. Jego celem jest wypracowanie rekomendacji i projektów usprawniających system administracyjny i sądowy w Polsce w drodze dialogu, w który zaangażowani zostają przedstawiciele ministerstw, parlamentu RP, sędziowie i prokuratorzy, prawnicze samorządy zawodowe, reprezentanci samorządu terytorialnego oraz organizacji gospodarczych i obywatelskich.

Oczekujemy, że taka wymiana zdań i opinii pozwoli sformułować wnioski, które umożliwią poprawę sprawności naszego państwa, tak aby obywatele mieli poczucie, ze państwo im służy i działa na rzecz dobra wspólnego.

Forum Debaty Publicznej w obszarze tematycznym ,,Sprawne i służebne państwo” koordynuje Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pan Olgierd Dziekoński, a w bieżące prace zespołów tematycznych zaangażowany jest stale doradca Prezydenta RP, pan Jan Lityński.

Kontakt:
[email protected]