Prezydent Bronisław Komorowski podziękował w czwartek samorządom za ich rolę w umacnianiu polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Czwartkowe Forum Debaty Publicznej jest okazją do rozmowy o zasługach i możliwościach samorządów - podkreślił.
Przed Pałacem Prezydenckim została otwarta w czwartek wystawa z okazji 152. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod hasłem „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść”.
Forum Debaty Publicznej w obszarze „Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski” dotyczyć będzie roli samorządów w ochronie dziedzictwa narodowego. Zaplanowaną na czwartek debatę zapowiada minister Maciej Klimczak.
Rynek sztuki, kolekcje oraz partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie Towarzystw Zachęty Sztuk Pięknych były tematem debaty w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Spotkanie z udziałem ministra Macieja Klimczaka odbyło się w ramach Forum Debaty Publicznej.
Język polski jest piękny z bardzo wielu względów, również dlatego, że pozwala się na podróże wstecz i poszukiwanie słów zagubionych, słów zapomnianych – podkreślił minister Maciej Klimczak podczas piątkowej debaty w Pałacu Prezydenckim.
W piątek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie zorganizowane w ramach Forum Debaty Publicznej pt. „Co nam zostało z zaginionych słów?”. Dyskusję zapowiada minister Maciej Klimczak. Obejrzyj nagranie.
Dom, szkoła, środowisko rówieśnicze, to miejsca których kształtuje się muzykalność od najmłodszych lat – podkreślił minister Maciej Klimczak podczas spotkania poświęconego działaniom na rzecz kształtowania muzykalności młodych Polaków.
"Powszechna edukacja muzyczna" i szukanie nowych impulsów do jej rozwoju to temat dyskusji eksperckiej, która odbędzie się w czwartek w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie zapowiada minister Maciej Klimczak.
We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom prawnym związanym z funkcjonowaniem harcerstwa. Spotkanie było kontynuacją zorganizowanego w czerwcu Forum Debaty Publicznej pt. „Otoczenie prawne funkcjonowania harcerstwa”.
W środę w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata pt. "Otoczenie prawne funkcjonowania harcerstwa" na temat prawno-administracyjnych barier w działalności harcerstwa.
"Polaków portret własny?" Narodowe kolekcje sztuki współczesnej – to temat spotkania zorganizowanego w czwartek w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej „Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski”.
"Polaków portret własny?" Narodowe kolekcje sztuki współczesnej – to temat czwartkowego spotkania w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej. Dyskusję zapowiada minister Maciej Klimczak.Obejrzyj nagranie.
Urząd ma służyć obywatelowi, komunikując się z nim w sposób skuteczny i jasny - podkreślił minister Maciej Klimczak podczas środowego Forum Debaty Publicznej pt. „Czy język urzędowy może być przyjazny obywatelom?”.
„Czy język urzędowy może być przyjazny obywatelom?” to tytuł środowego Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim. Językoznawcy i urzędnicy wspólnie zastanowią się co zrobić, aby język urzędowy był bardziej zrozumiały.
Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że dobrym rozwiązaniem służącym poprawie relacji między artystami i urzędnikami mogłoby być stworzenie ramowego kodeksu dobrego porozumiewania się, z którego mogłyby korzystać obie strony tego naturalnego sporu.