Menu rozwijane

22 stycznia 2015
Forum Debaty Publicznej w obszarze "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski"
Forum Debaty Publicznej w obszarze "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski"
Forum Debaty Publicznej w obszarze "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski"
Forum Debaty Publicznej w obszarze "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski"
Forum Debaty Publicznej w obszarze "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski"
Forum Debaty Publicznej w obszarze "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski"
Forum Debaty Publicznej w obszarze "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski"
Forum Debaty Publicznej w obszarze "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski"
Forum Debaty Publicznej w obszarze "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski"
Forum Debaty Publicznej w obszarze "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski"
Forum Debaty Publicznej w obszarze "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski"
Forum Debaty Publicznej w obszarze "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski"
Forum Debaty Publicznej w obszarze "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski"
Forum Debaty Publicznej w obszarze "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski"
o363555463.jpg
o1282135224.jpg
o1268079790.jpg
o425705434.jpg
o1327548827.jpg
o78673114.jpg
o346268339.jpg
o595112523.jpg
o215616072.jpg
o1790234212.jpg
o1885247548.jpg
o1242313151.jpg
o778487169.jpg
o981239471.jpg

Prezydent Bronisław Komorowski podziękował w czwartek samorządom za ich rolę w umacnianiu polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Czwartkowe Forum Debaty Publicznej jest okazją do rozmowy o zasługach i możliwościach samorządów - podkreślił podczas spotkania.

W Pałacu Prezydenckim odbyło się w czwartek Forum Debaty Publicznej w obszarze "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski". Debata jest elementem tegorocznych obchodów 25 lat polskiej samorządności. Dyskusji przewodniczył minister Maciej Klimczak.

Bronisław Komorowski mówił podczas uroczystości, że celem spotkania jest przedstawienie zasług i możliwości samorządu, ale jest to także okazja do rozmowy o tym, "co warto pogłębić, wydobyć" - jeśli chodzi o działania samorządów - w trwającym obecnie roku samorządności i w przyszłości. Dziękował za inicjatywę, by rozmawiać o roli samorządów "w utrzymywaniu, wzmacnianiu i dbaniu o dziedzictwo narodowe na wszystkich poziomach polskiego życia".

Prezydent podkreślał, że stara się wspomagać działania mogące stanowić o "zakorzenieniu" w dziedzictwie narodowym. Zwrócił uwagę, że Polacy - z racji obecności w integrującej się Europie - w coraz większym stopniu stykają się ze światowym i europejskim dziedzictwem kultury, obecnością różnych języków, tradycji i obyczajów.

- Sądzę więc, że niesłychanie ważne jest również to, by w sposób mądry umacniać ten fundament tożsamości, dumy i nauki o tym, że - ceniąc własną kulturę, rozwijając własne uczestnictwo w tej kulturze - potrafimy także szanować i rozumieć innych. I myślę, że trudno zastąpić w tym trudnym dziele samorządy – zaznaczył Bronisław Komorowski.

Zdaniem prezydenta coraz skuteczniej wskazujemy na lokalny wymiar kultury, która gdzieś się sumuje w kulturę narodową, i która jest także cząstką tradycji, świadomości, tożsamości europejskiej - podkreślił Bronisław Komorowski.

- Chciałem podziękować samorządom za to, że (...) wbrew różnym teoriom, obawom - że np. przynależność do procesu integracji europejskiej zadusi, zniszczy czy ograniczy nasze związki z kulturą narodową - że potrafiliście państwo temu zaprzeczyć - powiedział prezydent. - W moim przekonaniu nigdy kultura narodowa w tak zdecydowany sposób nie była tak wzmacniana jak w tym okresie 25 lat Wolności, a przede wszystkim w okresie 25 lat Samorządności – podkreślił. Zaznaczył, że widać to we wszystkich działaniach samorządu. Jako przykład podał tradycję Powstania Styczniowego. Może Cię zainteresować Wystawa z okazji 152. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

- Okazuję się, że tradycja Powstania Styczniowego żyje głównie w wymiarze lokalnym. Tam jest przeżywana, tam jest pamiętana, tam jest kultywowana – powiedział Bronisław Komorowski. Podziękował za wspólne działania, głównie poprzez samorządy na rzecz obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego, które miały miejsce w 2013 roku. Zaprosił też do oglądania wystawy otwartej w południe przed Pałacem Prezydenckim z okazji 152. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod hasłem „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść”.

- Druga rzecz pozwalająca zachować daleko idący optymizm, jeśli chodzi o działania wspólne, także i Kancelarii Prezydenta i wszystkich ludzi wrażliwych na kwestie dziedzictwa narodowego i właśnie samorządu to decyzje dotyczące sprawy symbolicznej, jaką są słynne dźwigi na terenach Stoczni Gdańskiej – powiedział prezydent. Przypomniał, że „tam się nasza wolność zrodziła”. Może Cię zainteresować „Ochrona terenów Stoczni naszym moralnym zobowiązaniem”

Prezydent podziękował władzom miasta Gdańsk i samorządowcom za to, że w reakcji także na jego list, który był reakcją na list obywatelski, troski obywatelskiej o pamiątkę walki o wolność, nastąpił przełom w sprawie nie tylko wpisania obiektów Stoczni Gdańskiej do rejestru zabytków, ale również rozpoczęcia prac nad koncepcją parku kulturowego na terenie Stoczni Gdańskiej.

- Mam świadomość, że to nie jest ani proste, ani takie oczywiste, bo jest trudna kwestia właścicielskich przekształceń na tym terenie już dokonanych, ale liczę na to, że wspólnym wysiłkiem i tego rodzaju przeszkody zdołamy szczęśliwie pokonać – podkreślił.

Bronisław Komorowski dodał, że dąży do tego, żeby normalne życie jednak uwzględniało w stopniu maksymalnie możliwym potrzebę szanowania i budowania tej tożsamości narodowej w oparciu także o symbole, których właścicielem jest i cały naród, ale i lokalne samorządy.

Prezydent wyraził wolę kontynuowania wysiłku na rzecz współdziałania z samorządami "w pięknym, ważnym dziele nie zawsze docenianym, jakim jest umacnianie mechanizmów dziedzictwa narodowego w wymiarze lokalnym". (PAP, inf. własna)