Menu rozwijane

22 stycznia 2015
Minister Maciej Klimczak

Szanowni Państwo,

dzisiejsze Forum Debaty Publicznej w obszarze „Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski” dotyczyć będzie roli samorządów w ochronie dziedzictwa narodowego.

W roku 2015 obchodzimy ważny dla naszej wolności jubileusz 25-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Z tej okazji chcemy podkreślić konstytucyjne  zobowiązanie wszystkich organów administracji publicznej, w tym organów samorządu terytorialnego, do ochrony dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim jego materialnych wytworów, jakimi są zabytki.

Do udziału w Forum Debaty Publicznej przede wszystkim zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, na których terenie znajdują się najważniejsze obiekty zabytkowe w kraju: od prezydentów dużych miast po burmistrzów i wójtów zarządzających obszarami historycznymi m.in. wpisanymi na Światową Listę UNESCO czy na listę Pomników Historii, które uzyskują swój status na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszenia zostały również skierowane do marszałków województw, przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wojewódzkich i miejskich konserwatorów zabytków, członków Rady Ochrony Zabytków oraz do organizacji samorządowych i społecznych.

Przy stole prezydialnym zasiądą przedstawiciele ministerstw, instytucji rządowych, środowiska naukowego, przedstawiciele samorządów i organizacji społecznych.

Poznamy możliwości rządowego wsparcia działań podejmowanych przez samorządy na ochronę zabytków, w tym także ze środków europejskich. Zapoznamy się ze stanem prac nad zmianami ustawowymi w tym zakresie oraz z teorią dobrej strategii wykorzystania potencjału dziedzictwa narodowego. Prezydenci miast, których obszary historyczne zostaną wkrótce wpisane na listę Pomników Historii, przedstawią swoje dobre praktyki, ale również wyzwania jakie stoją przed samorządami; wykorzystania i stworzenia nowych funkcji zespołów historycznej zabudowy w nowoczesnych aglomeracjach miejskich.

Spodziewam się, że wspomniane gremium, przedstawiając szerokie spektrum poglądów związanych z tematem, zapewni interesującą dyskusję, która pozwoli kontynuować prace nad efektywnym, nowoczesnym systemem ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce. W tym systemie ogromną rolę odgrywa samorząd terytorialny, który po reformie ustrojowej 25 lat temu może prowadzić własną politykę rozwoju. Ważne jest, aby polityka ta uwzględniała poszanowanie zasobu zabytkowego, który korzystnie wpływając na tożsamość lokalną, doprowadzić może do wzrostu turystyki kulturowej, a w konsekwencji do rozwoju gospodarczego i stworzenia nowych miejsc pracy.

Tłem debaty będzie otwarta przed Pałacem Prezydenckim wystawa fotograficzna prezentująca trwałe ślady Powstania Styczniowego. Wystawa, która związana jest ze 152. rocznicą Powstania Styczniowego, nosi tytuł „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść”,  zaczerpnięty z wiersza Adama Asnyka „Do młodych”.

Debata będzie transmitowana on-line na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych profilach Prezydenta RP na portalach społecznościowych.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Forum Debaty Publicznej „Rola samorządów w ochronie dziedzictwa narodowego”.

Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP