Menu rozwijane

21 lutego 2014
Forum Debaty Publicznej pt. „Co nam zostało z zaginionych słów?”
Forum Debaty Publicznej pt. „Co nam zostało z zaginionych słów?”
Forum Debaty Publicznej pt. „Co nam zostało z zaginionych słów?”
Forum Debaty Publicznej pt. „Co nam zostało z zaginionych słów?”
Forum Debaty Publicznej pt. „Co nam zostało z zaginionych słów?”
o1517949918.jpg
o1256448851.jpg
o1697595463.jpg
o636688730.jpg
o1104307549.jpg

Język polski jest piękny z bardzo wielu względów, również dlatego, że pozwala się na podróże wstecz i poszukiwanie słów zagubionych, słów zapomnianych – podkreślił minister Maciej Klimczak podczas piątkowej debaty w Pałacu Prezydenckim.  Dyskusja odbyła się w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego.

W piątek w Pałacu Prezydenckim z udziałem językoznawców, urzędników, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych zostało zorganizowane spotkanie pt. „Co nam zostało z zaginionych słów?” w ramach Forum Debaty Publicznej. Dyskusja dotyczyła ewolucji języka w odniesieniu do wartości, kultury, ale też życia codziennego.

- Nasz język polski jest piękny z bardzo wielu względów. Również dlatego, że pozwala się na podróże wstecz i poszukiwanie słów zagubionych, słów zapomnianych. Odtwarzanie jego bogactwa, finezji niuansów, ekskluzywności wypowiedzi, jest świadectwem dbałości o nasz język ojczysty – mówił Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak.

Zaznaczył, że słowa nie istnieją bez ich użytkowników. - To my wszyscy dzisiaj decydujemy o ich przydatności, o potrzebie komunikowania – powiedział minister. - W roku 25-lecia naszej wolności, warto na nowo przyjrzeć się zaginionym słowom, warto przyjrzeć się polszczyźnie Polaków – dodał.

Minister podkreślił, że prezydent Bronisław Komorowski objął honorowym patronatem kampanię społeczno-edukacyjną ministra kultury i dziedzictwa narodowego „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Wspomniał, że już po raz trzeci odbywa się w Pałacu Prezydenckim spotkanie poświęcone polszczyźnie.

Prowadząca dyskusję dr hab. Katarzyna Kłosińska zwróciła uwagę, że wiele osób ma emocjonalny stosunek do języka. – O zaginionych lub ginących słowach myślimy na ogół w taki emocjonalny sposób. Dlatego w wielu z nas rodzi się potrzeba ich ocalania, ożywiania – mówiła.

Prof. Stanisław Dubisz wskazywał, że język rozwija się w kilku płaszczyznach, wyrazy we wszystkich płaszczyznach i giną, i się pojawiają. Jednocześnie zwrócił uwagę, że patrząc na okres tysiąca lat rozwoju języka więcej wyrazów się pojawiło niż zaginęło. - Na początku rozwoju polszczyzny - w X-XIII wieku zasób słownikowy naszego języka wynosił według jednych badań 2-3 tys., a według innych 5-7 tys. jednostek leksykalnych, a dzisiaj mówi się o tym, że w polszczyźnie jest od 200 do 300 tysięcy wyrazów – mówił.

Ale – jak wskazywał prof. Dubisz - analizując np. słownictwo dotyczące stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego to więcej wyrazów zaginęło niż się pojawiło. Zwrócił uwagę, że ten krąg tematyczny słownictwa w okresie XIV–XVIII wieku liczył ok. 600 jednostek leksykalnych, a dzisiaj rodzinę mamy w gruncie rzeczy dwupokoleniową i członków rodziny jest kilku, kilkunastu.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w piątek wieczorem w Teatrze Polskim odbędzie się w Gala „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Weźmie w niej udział Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.