Minister Maciej Klimczak zapowiada, że uczestnicy czwartkowego Forum Debaty Publicznej będą dyskutowali na temat obszarów dobrej współpracy między instytucjami artystycznymi a ośrodkami władzy państwowej i samorządowej. Obejrzyj wideo.
Czas zerwać z używaniem sporów historycznych do bieżącej politycznej dintojry - powiedział prezydent Bronisław Komorowski podczas debaty "Depozyt Niepodległości" w ramach Forum Debaty Publicznej.
W Pałacu Prezydenckim odbyła się dyskusja o nauczaniu bloku "Ojczysty Panteon i ojczyste spory” w ramach przedmiotu "Historia i społeczeństwo". - Jest ogromny potencjał drzemiący w tym przedmiocie, może on być niezwykle atrakcyjny - przekonywał prezydent.
W środę w Pałacu Prezydenckim odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej poświęcone nauczaniu historii w szkole. Dyskusja będzie dotyczyła bloku tematycznego „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. Obejrzyj zapowiedź.
„Czy harcerstwo jest dzisiaj potrzebne społeczeństwu i Państwu Polskiemu?” – to temat Forum Debaty Publicznej, które w sobotę odbyło się w Pałacu Prezydenckim.
„Czy harcerstwo jest dzisiaj potrzebne społeczeństwu i Państwu Polskiemu?” – to temat sobotniego Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie zapowiada minister w Maciej Klimczak. Obejrzyj.
Bez wiedzy historycznej trudno jest budować rzeczywiste poczucie ciągłości państwa i narodu – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski podczas poniedziałkowej debaty eksperckiej dotyczącej programu nauczania historii w szkołach.
"Historia w szkole i w życiu" - to temat dyskusji w ramach Forum Debaty Publicznej. Doradca prezydenta prof. Tomasz Nałęcz podkreślił, że w Pałacu Prezydenckim spotkają się w poniedziałek autorzy nowego programu nauczania historii i jej krytycy. Obejrzyj.
Wspólnota czy odrębność pokoleniowa polszczyzny? Jaki jest wpływ historycznych zmian na język? Czy Polacy urodzeni w różnych latach rozumieją się nawzajem? Na te pytania starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy Forum Debaty Publicznej.
„Polszczyzna czterech pokoleń" - to temat wtorkowego Forum Debaty Publicznej. Reprezentanci czterech pokoleń będą rozmawiać o pięknie polskiego języka. Spotkanie odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego. Obejrzyj zapowiedź.
Kultura niematerialna może być istotnym elementem wzmacniania poczucia własnej wartości, jak i odrębności tradycji kulturowych – podkreślał prezydent Bronisław Komorowski podczas wtorkowego Forum Debaty Publicznej.
Promocja i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski – to temat wtorkowego spotkania w ramach Forum Debaty Publicznej, z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Obejrzyj zapowiedź FDP.
Wzmocnienie marki Pomnika Historii, wyróżnienia nadawanego przez Prezydenta RP oraz wykorzystanie tkwiącego w nim potencjału to temat środowego spotkania w ramach FDP. Obejrzyj zapowiedź debaty.
- Nie ma ważniejszego otoczenia człowieka, niż jego kultura i otoczenie społeczne, ale także otoczenie biologiczne - mówił w środę minister Jacek Michałowski otwierając debatę „Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny”.
13.04.2011
Forum gromadzi m.in. specjalistów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, teoretyków, praktyków, przedstawicieli placówek kulturalnych oraz organizacji pozarządowych.