29.06.2011
Zapis wideo debaty pt. „Pomniki Historii – źródło dziedzictwa kultury”, która 29 czerwca 2011 roku odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
13.04.2011
Zapis wideo debaty ,,Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny” , która 13 kwietnia 2011 roku odbyła się w Belwederze.