Menu rozwijane

29 grudnia 2014
Doradca Prezydenta RP prof. Tomasz Nałęcz

To było ukoronowanie pierwszego etapu zmian, zapoczątkowanych wyborami z 4 czerwca 1989 roku - tak o noweli grudniowej mówił w radiowej Jedynce Doradca Prezydenta RP prof. Tomasz Nałęcz. Dokładnie 25 lat temu Sejm zdecydował o przywróceniu godłu Polski - korony. Z konstytucji wykreślono też zapis o przewodniej sile PZPR.

Gość "Sygnałów dnia" wskazywał, że oprócz zmiany godła Polski podjęto szereg kluczowych decyzji dla naszej gospodarki. - Najważniejsze zmiany i najboleśniejsze dotyczyły gospodarki - zaznaczył doradca prezydenta.

- Z perspektywy czasu widać, że to była właściwa decyzja, że tych kilka pierwszych miesięcy reform mogło zostać zwieńczone tą nowelizacją konstytucji - mówił prof. Tomasz Nałęcz. Jego zdaniem, tamte zmiany nie miały wyłącznie charakteru symbolicznego. Oznaczały bowiem wykreślenie z konstytucji zapisów mówiących o sojuszu między Polską a ZSRR oraz o przewodniej sile partii komunistycznej.

Przypomniał, że za większością przyjętych wówczas zmian głosowali nie tylko posłowie z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, ale także z PZPR. - W Sejmie większość stanowili posłowie PZPR. Oni też poparli te zmiany - zaznaczył. Profesor przypomniał też, że zmian dokonano w rekordowym tempie. - Chciano tę symboliczną zmianę wprowadzić już od nowego roku - 1990 roku. Było to możliwe dzięki temu szerokiemu porozumieniu - dodał.

- Ta zmiana konstytucyjna była ukoronowaniem pewnego procesu, a zarazem rozpoczęciem nowego – podkreślił prof. Nałęcz. Przypomniał, że następny rok - 1990 był rokiem kolejnych zmian, a wśród nich przeprowadzenie wielkiej reformy samorządowej.

Przyjęta 29 grudnia 1989 roku nowelizacja konstytucji zmieniała między innymi Art. 1, który w nowej wersji brzmiał: "Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej". Sejm usunął zapisy dotyczące kierowniczej roli partii, przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, a wprowadził między innymi swobodę działalności gospodarczej, ochronę własności i pluralizm polityczny. Sejm zlikwidował PRL i przywrócił historyczną nazwę państwa Rzeczpospolita Polska.