Menu rozwijane

19 stycznia 2015
Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec

Do 30 stycznia można zgłaszać kandydatów do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP. Ma ona na celu wyróżnienie osób, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju swoich miejscowości i regionów oraz do poprawy życia mieszkańców.

Nagroda została ustanowiona przez Bronisława Komorowskiego w 2012 roku.

- Nagroda ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób, które potrafiły wykorzystać 25 lat wolności dla pożytku obywateli i swoją praca i zaangażowaniem w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju swoich miejscowości i regionów oraz poprawy życia mieszkańców - powiedział PAP doradca prezydenta Henryk Wujec, który zasiada w kapitule nagrody.

Jest ona - jak wskazano w regulaminie - wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie wniosku na Witrynę Obywatelską, która – w zamierzeniu jej twórców - jest miejscem gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk.

Przedsięwzięcia podzielono tam na trzy kategorie: Wspólnota Obywatelska, Partnerstwo Samorządów i Obywatelska Inicjatywa Lokalna. I w takich trzech kategoriach przyznawana jest prezydencka nagroda. (PAP)

Czytaj więcej >>>