Menu rozwijane

16 lutego 2015

W poniedziałek w Bibliotece Śląskiej w Katowicach miała miejsce promocja książki „Wiarą i węglem ciosany” poświęconej ks. Bernardowi Czerneckiemu, podczas której Jan Lityński, Doradca Prezydenta, odczytał list gratulacyjny od Bronisława Komorowskiego. W spotkaniu udział wzięli zarówno bohater książki, jak i jej autorzy: Jan Dziadul i Marek Kempski, oraz abp senior Damian Zimoń wraz z bp Markiem Szkudło.

"Ponieważ wolność jest przyrodzonym prawem i naturalnym stanem człowieka, można czasem ulec pokusie, by traktować ją jako coś oczywistego, zwyczajnego. Jednak nie wtedy, gdy samemu poznało się gorzki smak niewoli. Nie wtedy, gdy walkę o wolność trzeba było okupić osobistymi wyrzeczeniami. Dlatego prezentowany dzisiaj wywiad-rzeka z Księdzem Prałatem Bernardem Czerneckim, duszpasterzem ludzi pracy i długoletnim kapelanem NSZZ „Solidarność”, to niezwykle ważne, unikalne źródło wiedzy o śląskiej walce o wolność, o trudnej historii tego regionu w XX wieku" - napisał Prezydent RP Bronisław Komorowski w liście skierowanym do uczestników i organizatorów uroczystości. 

Podczas przemówienia gratulacyjnego Jan Lityński dziękował prałatowi Czerneckiemu za zorganizowanie w kościele Na Górce sztabu pomocowego dla strajkujących w ramach manifestu lipcowego w roku 1988. Doradca Prezydenta podkreślił swoją osobistą wdzięczność za to ze względu na swój udział w tym strajku.

Ks. Bernard Czarnecki był w latach 1974-1979 proboszczem parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju, a w latach 1981-2005 kapelanem śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. W IV 1981 współzałożył Klub Inteligencji Katolickiej w Jastrzębiu-Zdroju: organizował cykle wykładów nt. historii Polski, prawa, etyki i religii. 13 XII 1981 w czasie mszy św. ogłosił początek strajku w jastrzębskich kopalniach a po strajkach udzielał pomocy finansowej, opłacał kary pieniężne oraz przetrzymywał w pomieszczeniach kościelnych ukrywających się uczestników strajków. Współtwórca Komitetu Pomocy Internowanym i Poszkodowanym. Od 1990 kapelan Sekretariatu Górnictwa i Energetyki w Katowicach. Od 1994 na emeryturze. Prałat Czernecki został Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2005 roku. Spotkanie związane z promocją książki „Wiarą i węglem ciosany” było równocześnie rodzajem benefisu księdza prałata z okazji 85 urodzin, 60. Lat kapłaństwa oraz 35 lat działalności na rzecz „Solidarności